Re: Traducció del Pulse Audio

gotrunks at gmail.com gotrunks at gmail.com
Sun Mar 11 12:37:11 UTC 2012


Hola,

2012/3/9 Orestes Mas <orestes at tsc.upc.edu>:
> El Divendres 09 Març 2012, a les 18:03:27, Xavier Mendez va escriure:
>> El 9 de març de 2012 17:29, Orestes Mas <orestes at tsc.upc.edu> ha escrit:
>>
>> Una pregunta: com hauríem de traduir "sink" (canal de sortida) al català?
>> I "source" (canal d'entrada)?
>> També he vist que "sink" estava prèviament traduït com a "conducte",
>> tot i que tant un com l'altre ho són...
>
> Aquest cas és més fomut: si bé per "source" hi ha una traducció ben establerta
> en l'àmbit de l'àudio (on es parla perfectament de «font» d'àudio o «font» de
> senyal), en canvi per "sink" no recordo cap terme específic tan clar (a vegades
> es parla de «pou» de senyal però no és d'ús habitual).
>
> Per tant, en aquest cas, i per tal d'evitar rtaduccions forçades, jo
> m'inclinaria per una traducció no tan literal, com la que tu precisament
> proposes i que és la que s'usa habitualment: «entrada» i «sortida».
>

El problema que veig en utilitzar «entrada» i «sortida» és que després
s'ha de traduir «Sink Output» i «Source Input»


Salut,
-- 
PereMore information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list