Re: Traducció del Pulse Audio

Xavier Mendez jmendeth at gmail.com
Sun Mar 11 12:15:58 UTC 2012


El 9 de març de 2012 20:28, Orestes Mas <orestes a tsc.upc.edu> ha escrit:
> El Divendres 09 Març 2012, a les 18:03:27, Xavier Mendez va escriure:
>> El 9 de març de 2012 17:29, Orestes Mas <orestes a tsc.upc.edu> ha escrit:
>>
>> Una pregunta: com hauríem de traduir "sink" (canal de sortida) al català?
>> I "source" (canal d'entrada)?
>> També he vist que "sink" estava prèviament traduït com a "conducte",
>> tot i que tant un com l'altre ho són...
>
> Aquest cas és més fomut: si bé per "source" hi ha una traducció ben establerta
> en l'àmbit de l'àudio (on es parla perfectament de «font» d'àudio o «font» de
> senyal), en canvi per "sink" no recordo cap terme específic tan clar (a vegades
> es parla de «pou» de senyal però no és d'ús habitual).
D'acord, faig nous suggeriments.

> Per tant, en aquest cas, i per tal d'evitar rtaduccions forçades, jo
> m'inclinaria per una traducció no tan literal, com la que tu precisament
> proposes i que és la que s'usa habitualment: «entrada» i «sortida».
>
>> Respecte a les cadenes 492 i 493:
>> %s representa el nom del canal, traduït en altres cadenes ("Micròfon
>> Frontal", "Altaveu dret", "Línia d'entrada", ...)
>> Un exemple d'utilització en anglès seria:
>>     Rear Microphone Input
>> Per això he proposat que es tradueixi com a: Entrada ‘%s’
>>     Entrada ‘Micròfon Frontal’
>>
>> Què en penseu?
>
> Em sembla coherent.
>
> --
> Cordialment,
>
> Orestes Mas.
>
>
> --
> Ubuntu-l10n-ca mailing list
> Ubuntu-l10n-ca a lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-caMore information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list