Re: Traducció del Synaptic

David Planella david.planella at googlemail.com
Wed Oct 15 18:33:04 BST 2008


Bones,

2008/10/15 Joan <jodufi at gmail.com>:
> msgid ""
> "This will abort the operation and may leave the system in a broken state.
> "
> "Are you sure you want to do that?"
> msgstr ""
> +"Això interromprà l'operació, amb la qual cosa pot ser que es malmeti el "
> +"sistema. Esteu segur que ho voleu fer?"
>
> Què tal "Esteu segur que voleu fer-ho?" ??
>

Ambdues formes són correctes i ja em sona bé com està. De moment no ho
he canviat.

>
> "\n"
> "Canonical provides critical updates for %s until %s %i."
> msgstr ""
> +"\n"
> +"\n"
> +"Canonical proporciona actualitzacions crítiques per a %s fins %s de %i."
>
> No hi posaries un «el» → "... fins el %s de %i." ? Si ho fas, n'hi ha una
> altra
>

Sí, fet en ambdós casos.

>
> "\n"
> "Canonical provides critical updates for %s."
> msgstr ""
> +"\n"
> +"\n"
> +"Canonical proporciona actualitzacions crítiques per %s."
>
> "... per a %s."
>

Fet.

>
>
> "Canonical does not provide updates for %s. Some updates may be provided by
> "
> "the Ubuntu community."
> msgstr ""
> +"\n"
> +"\n"
> +"Canonical no proporciona actualitzacions crítiques per a %s. És possible
> que "
> +"la comunitat de l'Ubuntu en proporcioni algunes."
>
> Sobra el «crítiques»
>

Fet.

>
> msgid "Downloading Changelog"
> -msgstr ""
> +msgstr "S'estàescarregant el registre de canvis"
>
> Falta un espai i una d, tot i canviaria «descarregant» per «baixant» (hi ha
> més cadenes que utilitzen descarregant, suposo que és per coherència)
>

Fet, i canviats tots els «descarregar» per «baixar».

Gràcies per les correccions. Les cadenes canviades han quedat així:

https://translations.edge.launchpad.net/ubuntu/intrepid/+source/synaptic/+pots/synaptic/ca/252/+translate
https://translations.edge.launchpad.net/ubuntu/intrepid/+source/synaptic/+pots/synaptic/ca/302/+translate
https://translations.edge.launchpad.net/ubuntu/intrepid/+source/synaptic/+pots/synaptic/ca/322/+translate
https://translations.edge.launchpad.net/ubuntu/intrepid/+source/synaptic/+pots/synaptic/ca/324/+translate
https://translations.edge.launchpad.net/ubuntu/intrepid/+source/synaptic/+pots/synaptic/ca/272/+translate
https://translations.edge.launchpad.net/ubuntu/intrepid/+source/synaptic/+pots/synaptic/ca/268/+translate
https://translations.edge.launchpad.net/ubuntu/intrepid/+source/synaptic/+pots/synaptic/ca/269/+translate

Salut,
David.


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list