Μετάφραση του GNOME 2.18 - Χρειαζόμαστε την βοήθεια σας

Simos Xenitellis simos.lists at googlemail.com
Wed Mar 14 15:46:40 GMT 2007


On Mon, 2007-03-12 at 13:05 +0200, Athanasios Lefteris wrote:
>  > Το ζήτημα που βλέπουμε εδώ είναι η αδυναμία χρήσης του ελέγχου ελληνικής
> > ορθογραφίας από τα evolution/xchat/κτλ;
> >
> > Σίμος
> 
> Παραθέτω τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή την στιγμή σχετικά με την
> ορθογραφική διόρθωση:
> 
> 1) Ύπαρξη πολλών διαφορετικών συστημάτων ορθογραφικής διόρθωσης
> 
> Αυτή την στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον τρία διαφορετικά προγράμματα για
> ορθογραφική διόρθωση, που χρησιμοποιούν και διαφορετικά λεξικά. Αυτά
> είναι το aspell (που χρησιμοποιείτε από το gnome και πολλές άλλες
> εφαρμογές του Linux), το myspell (χρησιμοποιείτε από το mozilla) και
> το hunspell (χρησιμοποιείτε από την έκδοση 2.02 του openoffice και
> μετέπειτα). Το hunspell είναι μετεξέλιξη του myspell και πρέπει να
> είναι το καλύτερο σύστημα αυτή την στιγμή.
> 
> Αυτή η κατάσταση με την πληθώρα των λεξικών δεν είναι ότι καλύτερο και
> είναι δύσκολο να συντηρηθούν τόσες διαφορετικές εκδόσεις των λεξικών.
> Επίσης έρχεται σε αντίθεση με την γενική φιλοσοφία του unix, ότι ένα
> πρόβλημα πρέπει να λύνεται μόνο μια φορά.
> 
> Εδώ και κάποιο καιρό έχουν ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες για να
> αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Για το Fedora 7 υπάρχει αυτό το spec:
> http://fedoraproject.org/wiki/Releases/FeatureDictionary?highlight=%28CategoryFedora7Features%29.
> Για το Ubuntu προς το παρών υπάρχει ένα spec (άδειο μέχρι στιγμής)
> εδώ: https://wiki.ubuntu.com/ConsolidateDictionaries. Οποιαδήποτε
> βελτίωση στο Ubuntu μάλλον θα προέρθει από ενέργειες του Debian (δεν
> βρήκα αντίστοιχα specs για το debian, μάλλον θα υπάρχει κάπου σαν bug
> report).
> 
> Και στο gnome είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Σε άλλα προγράμματα
> χρησιμοποιείτε το Enchant http://www.abisource.com/projects/enchant/
> (το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει και το hunspell, aspell) και σε
> άλλα σημεία χρησιμοποιείτε το gnome-spell.
> 
> Η λύση που προτείνετε αυτή την στιγμή είναι η μετάβαση στην
> χρησιμοποίηση του hunspell από όλες τις εφαρμογές. Το mozilla μάλλον
> θα το κάνει αυτό σύντομα
> (https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=319778). Για το gnome
> νομίζω η λύση είναι οι εφαρμογές να χρησιμοποιούν το enchant.
> 
> Σχετικά με το KDE δεν ξέρω πολλά αλλά νομίζω προτίμησαν να πάρουν το
> δικό του δρόμο με το Sonnet, όπως είπε και ο Σίμος. (σχετικά links:
> http://www.linux.com/article.pl?sid=07/02/01/1935238). Νομίζω ότι θα
> μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το  enchant.
> 
> 2) Η διασπορά των ελληνικών λεξικών
> 
> Ακριβώς λόγω αυτής της πληθώρας των συστημάτων, δεν υπάρχει και κάποιο
> κεντρικό σημείο για την συντήρηση των ελληνικών λεξικών. Και όχι μόνο
> αυτό αλλά και εφαρμογές που χρησιμοποιούν τον ίδιο τύπο λεξικού,
> μπορεί να το συντηρούν σε ξεχωριστό σημείο.
> 
> Αυτό που προτείνω (μέχρι να γίνει η μετάβαση σε ένα κοινό σύστημα)
> είναι η συντήρηση του λεξικού σε ένα κεντρικό σημείο και από αυτό το
> σημείο να προκύπτουν οι διαφορετικές μορφές του (aspell, myspell,
> hunspell κτλ.). Έτσι πιστεύω ότι θα είναι πιο εύκολη η συντήρηση και η
> βελτίωση του λεξικού καθώς θα υπάρχει ένα κεντρικό όπου θα μπορεί να
> απευθύνετε ο κόσμος όταν θέλει να προτείνει βελτιώσεις. Επίσης θα
> αποφύγουμε την άσκοπη επανάληψη της ίδιας δουλειάς.
> 
> Λεξικά που έχω βρει μέχρι στιγμής:
> 
> Λεξικά για το Mozilla: http://dictionaries.mozdev.org/installation.html
> Λεξικά για το Openoffice: http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaries
> Λεξικά για το aspell, ispell,oo.org:http://ispell.source.gr/index.html
> 
> Στο ubuntu υπάρχουν δύο πακέτα ελληνικών λεξικών:
> http://packages.ubuntu.com/feisty/text/aspell-el και
> http://packages.ubuntu.com/feisty/text/myspell-el-gr. Δεν υπάρχει
> πακέτο ελληνικού λεξικού για hunspell

Έχω την εντύπωση ότι το βασικό λεξικό είναι κοινό, όμως η βιβλιοθήκη
πρόσβασης στις υπηρεσίες του λεξική δεν είναι μία· Firefox, ΟΟο κτλ
έχουν δική τους βιβλιοθήκη πρόσβασης στο ispell/aspell κτλ.

Το πρόβλημα που προσπαθούν να λύσουν νομίζω ότι έχει να κάνει με την
ύπαρξη πολλαπλών αντιγράφων των λεξικών για κάθε γλώσσα.

> 3) Χαλασμένη ορθογραφική διόρθωση στο Ubuntu
> 
> Σε αρκετές εφαρμογές στο Ubuntu η ορθογραφική διόρθωση στα ελληνικά
> δεν δουλεύει. Για παράδειγμα το Evolution
> (https://bugs.beta.launchpad.net/evolution/+bug/10713) και το xchat.

Αυτό είναι πραγματικά σοβαρό πρόβλημα. Δεν το έχει δει κανείς σε βάθος 
και εξακολουθεί να μας ταλαιπωρεί. Φαίνεται να έχει να κάνει με τη βιβλιοθήκη
που επιτρέπει τη χρήση του λεξικού από την εφαρμογή γραφικού
περιβάλλοντος.

> Αυτό το κείμενο γράφτικε λίγο πολύ στο πόδι. Αν κάποιος ενδιαφέρετε να
> το εμπλουτίσει και να το βάλει στο wiki μας έτσι ώστε να μπορούμε να
> παρακολουθούμε την εξέλιξη του θέματος θα ήταν πολύ καλό :)
> 
> Αθανάσιος Λευτέρης

Πολύ καλή ιδέα.

Σίμος 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20070314/36a939c5/attachment.pgp 


More information about the Ubuntu-gr mailing list