Αρχεία KDE στο launchpad - Αρχεία επιτομής μτάφρασης

Spiros Georgaras sng at hellug.gr
Fri Jun 22 20:43:19 BST 2007


Στις 22/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:14 ο/η Athanasios Lefteris έγραψε:
> On 6/22/07, Spiros Georgaras <sng at hellug.gr> wrote:
> > Καλό απόγευμα σε όλους
> >
> > Κοιτάζοντας τη σελίδα "Programs you can translate into Greek"
> > https://launchpad.net/ubuntu/gutsy/+lang/el/+index?batch=1338 στο
> > launchpad, είδα ότι πολλά αρχεία που αναφέρονται στο KDE είναι αρκετά
> > παλιά και μη ενημερωμένα, και σκέφτηκα να ρωτήσω σχετικά.
> >
> > Σε ποια έκδοση του KDE αντιστοιχούν αυτά τα αρχεία; Πώς εισάγονται στο
> > launchpad, και πως ενημερώνονται; Και τέλος και πιο σημαντικό: τι ρόλο
> > παίζουν στη διαμόρφωση του αρχείου i18n που χρησιμοποιείται στο kubuntu;
>
> Τα αρχεία αντιστοιχούν στην έκδοση του KDE που θα μπει στο Gutsy. Τα
> αρχεία αυτά ενημερώνονται αυτόματα με κάθε νέα έκδοση των πακέτων του
> KDE που μπαίνει στο Ubuntu (στα tribe προς το παρόν, τις alpha
> εκδόσεις του Ubuntu). 

Αυτό σημαίνει ότι αν πρέπει να μπουν τα αρχεία του KDE 3.5.7, θα μπουν τα 
αρχεία όπως ήταν στην ημερομηνία έκδοσης του 3.5.7 ή όπως ήταν στην τυχαία 
ημερομηνία που αποφασίστηκε από το Ubuntu

Για να το πω αλλιώς:
	μπαίνουν τα αρχεία από το tags του KDE CVN, ή 
	από το stable;

> Τα language pack που χρησιμοποιούνται στο 
> K/Ubuntu προέρχονται από τις μεταφράσεις που έχουν γίνει στο
> launchpad.
>
> Για τα αρχεία που λες ότι ότι ειναι παλιές εκδόσεις, αναφέρεσε στις
> μεταφράσεις των ελληνικών μηνυμάτων, δηλαδή ότι οι μεταφράσεις μας
> είναι πιο παλιές από τις upstream ή οτι η έκδοση του POT που υπάρχει
> στο launchpad είναι παλιά; 

Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω με σιγουριά...
Θα έπρεπε να ξέρω ποιας ακριβώς έκδοσης είναι αυτά τα αρχεία, π.χ. 3.5.5, 
3.5.6 κλπ. Για παράδειγμα βλέπω το ksmserver.po
launchpad - 21 μηνύματα - 7 αμετάφραστα
κλάδος stable του KDE - 14 μηνύματα - όλα μεταφρασμένα
κλάδος KDE4 του KDE - 19 μηνύματα - όλα μεταφρασμένα

> Πάντως στο gutsy θα μπει η έκδοση 3.5.x του 
> KDE σαν default, η έκδοση 4 μπορεί να μην έχουν εισαχθεί στο launchpad
> ακόμα.
>

Από τις ημερομηνίες κυκλοφορίας του KDE βλέπω:
	KDE 3.5.7 - May 22, 2007 - http://websvn.kde.org/tags/KDE/3.5.7/
	KDE 3.5.6 - January 25, 2007 - http://websvn.kde.org/tags/KDE/3.5.6/
	KDE 3.5.5 - October 11, 2006 - http://websvn.kde.org/tags/KDE/3.5.5/
ενώ στο launchpad έχει
	Last edited - 2007-06-05
ημερομηνία άσχετη ως προς τις τρεις άλλες. Ταυτόχρονα δεν ξέρω πότε έγινε η 
εισαγωγή του αρχείου στο launchpad...

Μπορούμε να βρούμε ποια ακριβώς έκδοση του KDE θα μπει στο gutsy;
Και αν τα αρχεία στο launchpad προέρχονται από το tag (κατάλογος tags του KDE 
SVN της έκδοσης αυτής) ή από κάπου αλλού; 

Αυτό που τελικά θέλω να δούμε είναι αν στο kubuntu μπαίνουν ενημερωμένα αρχεία 
ή όχι... Και αν όχι να δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε


> > Το δεύτερο θέμα είναι τα αρχεία επιτομής (compendium).
> >
> > Εδώ και λίγο καιρό είναι διαθέσιμα αρχεία επιτομής του KDE. Τα αρχεία
> > αυτά τα δημιουργώ εγώ όποτε υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στα αντίστοιχα
> > μηνύματα και τα ανεβάζω στοv ftp χώρο της ομάδας του KDE. Περισσότερα
> > μπορείτε να δείτε εδώ: http://el.l10n.kde.org/downloads.html#compendium
> >
> > Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας των αντίστοιχων αρχείων του
> > gnome/ubuntu/κλπ.; Αν ναι θα ήταν χρήσιμη η ένωση όλων των αρχείων αυτών
> > σε ένα (ή περισσότερα ανάλογα με τη χρήση), ώστε να υπάρχει ένα κοινό
> > αρχείο για τα ελληνικά;
>
> Τα αρχεία po του GNOME είναι διαθέσιμα από εδώ:
> http://l10n.gnome.org/languages/el
>
> Εδώ υπάρχει ένα script που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να
> κατεβάσεις όλα τα po και να φτιάξεις ένα  αρχείο επιτομής για το
> GNOME:
> http://wiki.ubuntu-gr.org/Wiki/Community/Translation/Upstream/Gnome?action=
>AttachFile&do=get&target=quickstart.sh
>
> Για να φτιάξεις ένα αρχείο επιτομής από τις μεταφράσεις του Ubuntu
> μπορείς να πάρεις τα αρχεία po από το source package των language
> packs του Ubuntu (από την έκδοση του Tribe 2 και μετά αυτά τα πακέτα
> θα ενημερώνονται και καθημερινά για την διευκόλυνση των μεταφραστών
> που μεταφράζουν για το gutsy)
> http://wiki.ubuntu-gr.org/Wiki/GreekLangSupportPackages

Αυτό που είχα υπόψη μου ήταν να φτιάχνει η κάθε ομάδα το δικό της αρχείο 
επιτομής. Ο συντηρητής, ή κάποιος υπεύθυνος της κάθε ομάδας, θα πρέπει να 
διατηρεί ένα τοπικό αντίγραφο των αρχείων, εγώ π.χ. έχω ένα τοπικό αντίγραφο 
όλου του KDE SVN, το οποίο κρατώ ενημερωμένο και από το οποίο δημιουργώ τα 
αρχεία επιτομής, εξάγω στατιστικά στοιχεία κλπ.

Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει καταμερισμός εργασίας και η κάθε ομάδα γνωρίζει τι 
ακριβώς συνεισφέρει για τη δημιουργία του κοινού αρχείου επιτομής.

Στη συνέχεια όλα τα αρχεία να συγκεντρώνονται από κάποιον (αυτός ο κάποιος θα 
μπορούσε να είναι ο οποιοσδήποτε) , και να τα ενοποιεί για να δημιουργήσει το 
τελικό κοινό αρχείο.

Το ζήτημα είναι, όπως προείπα, αν ένα τέτοιο αρχείο θα είναι χρήσιμο - πιστεύω 
πως ναι, είναι κάτι που το λέμε από χρόνια (βλέπε «κοινή μεταφραστική 
μνήμη») - και αν η κάθε ομάδα εξελληνισμού διατίθεται να συμμετάσχει. 

Ξεκινώντας λοιπόν να το ψάχνω υπό αυτό το πρίσμα, και εφόσον η συζήτηση άρχισε 
εδώ, περιμένω τις απόψεις σας. Στη συνέχεια - και να συμφωνούμε - μπορούμε να 
μιλήσουμε και με τις άλλες ομάδες εξελληνισμού (και να συνεχίσουμε τη 
συζήτηση στην i18ngr)

-- 
Φιλικά
Σπύρος

______________________________________________________________________
Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς «εγώ»; όταν αγωνιστεί μόνος του και φκιάσει
ή χαλάσει, να λέγει «εγώ»· όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν,
τότε να λένε «εμείς». Είμαστε στο «εμείς» κι όχι στο «εγώ».

--
gpg key URL: http://members.hellug.gr/sng/gpg-kde-el.html
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20070622/d4d676d9/attachment.pgp 


More information about the Ubuntu-gr mailing list