[ubuntu-dk] Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag d. 3. oktober

Carsten Agger agger at c.dk
Tor Okt 7 12:31:28 BST 2010


On Thu, 2010-10-07 at 12:55 +0200, Michael Jensen wrote:
> 1: man tager den gamle forening, laver et sæt vedtægter og en ny
> struktur der "kan bruges til noget", skifter folk ud i bestyrelse osv
> til folk der tror på den nye struktur og så kommer man viddere. 
> 
> 2: man nedlægger den nuværende forening, starter en ny men dye folk, nye
> vedtægter osv

Jeg synes, sbc havde fat i en vigtig pointe: Foreningen skal understøtte
community'ets aktiviteter, ikke omvendt. Men fred nu være med
det ... :-)
> 
> der er fordele og ulemper ved begge modeller.
> den nuværende forening har en masse modstandere, som er svære at få
> engageret i denne igen, omvendt så har den nuværende forening også nogle
> formalia på plads så som anerkendt loco osv.
> 

Modstandere i form af mennesker, som gerne så tingene gjort anderledes,
er mere end velkomne til at melde sig ind, til at foreslå
vedtægtsændringer og til at stille op til bestyrelsen på næste
generalforsamling.

Og de er også til hver en tid velkomne til at fremlægge deres kritik
(som Per lige har gjort)

> Jeg sidder (når jeg har tid til det) og brygger på nye vedtægter. om
> disse skal bruges i den eksisterende forening, eller en nystartet
> forening det må vi jo se på til den tid.

... du kunne også have lagt disse vedtægter ind som ændringsforslag på
wiki'en i den proces, vi lige har haft i gang. Men hvis behovet viser
sig, kan vi også starte en ny proces for at ændre vedtægter. Hvis der
havde været mere omfattende ændringer, ville der måske også have været
større interesse for den ekstraordinære generalforsamling.


> Facts er dog at med en velfungerende forening så vil vi som
> ubuntubrugere stå en del stærkere end hvis vi bare er et løst comunity
> uden egentlig struktur

jeg tror alle, vi er helt enige om, at det ville være rart med en
velfungerende forening. Men problemet er i mine øjne ikke så meget
foreningen som et for fåtalligt community, hvilket er paradoksalt i en
tid, hvor der er flere mennesker, der bruger Ubuntu, end nogensinde før.
Vi må blive bedre til at række ud og engagere nye mennesker.

Det kan vi forhåbentlig også alle blive enige om.

/Carsten

Mere information om maillisten ubuntu-dk.