[ubuntu-dk] Referat af det 43. irc møde onsdag d. 16 september

Søren Bredlund Caspersen soeren.b.c at gmail.com
Søn Sep 20 14:35:16 BST 2009


Referat af det 43. irc møde onsdag d. 16 september

Mødelogs kan findes her:
http://logs.ubuntu-eu.org/freenode/2009/09/16/%23ubuntu-dk-moede.html

Tilstede:

MenZa - Lasse Havelund
eitreach - Christoffer Nielsen
Snigepige - Gry Skaarup
ChrisBuchholz - Chris Buchholz
sbc - Søren Caspersen

Dagsorden:

 * Hej og navnerunde
 * Valg af dirigent
 * Valg af referent
 * Godkendelse af referat fra sidste møde
 * UbuntuGlobalJam
 * Reklamer på forumet
 * Community Day 2009
 * Næste møde - hvornår?
 * Eventuelt


Referat:

 * Hej og navnerunde

Blev klaret

 * Valg af dirigent

eitreach blev valgt.

 * Valg af referent

sbc blev valgt.

 * Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra mødet d. 6. september blev godkendt
https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/2009-September/001658.html

 * UbuntuGlobalJam

sbc skriver et oplæg på mail og forum som introducerer Global Jam
konceptet og beder folk melde sig hvis de har lyst til at deltage.

 * Reklamer på forumet

Efter lidt debat var der som udgangspunkt ikke opbakning om reklamer
på forumet. eitreach skriver et oplæg til næste møde og så tager vi
punktet op igen.

 * Community Day 2009

sbc orienterede om at vi har fået tildelt en stand. Vi skal dog stadig
enkeltvis betale for at komme ind.
Vi skal have koordineret en bemanding af standen, og måske have nogle
cd'er med på dagen.
https://wiki.ubuntu.com/DanishTeam/Arrangementer/CommunityDay2009

 * Næste møde - hvornår?

Søndag d. 4. oktober kl. 16.

 * Eventuelt

IntetMere information om maillisten ubuntu-dk.