[ubuntu-dk] Mřdeferat fra d. 6. september 2009

Lasse Havelund lasse at havelund.org
Man Sep 7 08:01:28 BST 2009


Hej alle

Hermed referat af mødet fra i går.

Mødereferat for Ubuntu-DK møde, 6. september 2009 kl. 16:00
------------------------------------------------------------

Deltagere:

kjoller    - Niels Kjøller Hansen
MenZa    - Lasse Havelund
sbc    - Søren Caspersen
Don_S    - Sakse Dalum
MikeDK    - Michael Hastrup Bendsen
ChrisBuchholz  - Chris Buchholz
Kimsen1967  - Kim Andersen
eitreach  - Christoffer Nielsen
pixiarvai  - Christian Arvai

Flere dukkede op senere hen uden at præsentere sig.


1. Hej og navnerunde
  - Gennemført uden de store problemer.

2. Valg af dirigent
  - kjoller valgt.

3. Valg af referent
  - MenZa valgt.

4. Godkendelse af referat fra sidste møde
  - Referatet <
https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/2009-August/001649.html>
godkendt.

5. Reklamer på forum. (Der har indtil nu været reklamer på forum, skal der
fortsat være det, også på det nye site?)
  - Don_S gør opmærksom på http://adbard.net
  - sbc udtaler pĂĄ bestyrelsens vegne at "Bestyrelsen foreslĂĄr at vi
fortsætter med reklamer, og lader overskuddet indgå i foreningens budget."
  - MenZa udbeder mere information omkr. hosting-budget og potential
indkomst ved reklamer.
    - sbc har ikke mere information, da Jesper Jarlskov
(foreningskassereren) ikke er til stede, men kan dog oplyse, at reklamer
ikke er specifikt nødvendige, for at budgettet kan hænge sammen, og at da vi
får relativt mange besøgende kan det være en potentielt god indkomstkilde.
  - kjoller opstiller det sĂĄledes: Har vi principielt noget i mod reklamer
- og fĂĄr vi som forening nok ud af det, modregnet irritationsmomentet med at
have reklamer.
  - Det diskuteres hvorvidt forskellige løsninger måske vil have en
negativ effekt, f.eks. vise reklamer for Windows osv.
  - Det foreslås, at bestyrelsen kigger på forsk. løsninger og lader dem
overdrage disse på næste IRC-møde.
    - [AFSTEMNING] ( Giver mødet til kende at man ikke har noget i mod
reklamer, og lader det være op til bestyrelsen at lave et oplæg om nærmere
løsning, som fremlægges på mødet om en måned?) - enstemmigt vedtaget (5 for,
ingen neutral, ingen imod).

6. Ubuntu Live!
  6.1 Budgetforslag (som foreslĂĄet pĂĄ
https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/2009-September/001654.html)
    - eitreach udbeder mere information omkr. hvor mange der faktisk vil
udlĂĄne en laptop til formĂĄlet.
      - MenZa og eitreach stiller hver en laptop til rĂĄdighed.
    - Det bemærkes, at der skal være fuld styr på, hvad vi har af
hardware til rĂĄdighed pĂĄ dagen.
      - En kort diskussion følger; konklusionen er, at man ikke kan
være mere sikker, end at stole på folk, som skriver sig op på en wikiside.
sbc står fora t få smækket denne op på wikien i løbet af
eftermiddagen/aftenen.
    - Budgetforslaget er af mødet anerkendt.
  6.2 Debat: Fordeling af arbejdsopgaver, og generel debat om hvordan vi
griber opgaven an.
    - sbc kom med at mindre oplæg, hvor han udbad folk om endeligt at
skrive sig pĂĄ planen <
https://wiki.ubuntu.com/DanishTeam/Arrangementer/KarmicReleaseParty>, hvis
de vil bidrage til eventet.
7. Licens stirre konkurrence
  - Der er lidt uklarhed omkring hvad opgaven egentlig gĂĄr ud pĂĄ, da den
stammer fra IRCMøde39.
  - sbc hiver referatet fra IRCMøde39 frem, hvor det fremgår at vi har
besluttet os for at bruge CC BY-SA-licensen til forum posts, osv., som
specificerer at vi har besluttet os for CC BY-SA, og at vi bare skal have
skrevet en forklarende tekst der passer til forummet.
  - kjoller melder sig til at skrive teksten, men kan ikke garantere, at
det bliver gjort med det samme.
  - kjoller sparrer med MenZa

8. Næste møde
  - Næste møde er d. 16. september kl. 19:00 i #ubuntu-dk-moede.

9. Eventuelt
  - MenZa foreslĂĄr brug af MootBot <
https://wiki.ubuntu.com/ScribesTeam/MootBot> til møder fremover.
    - sbc foreslår at der gøres brug af MootBot til næste møde.
  - kjoller gør på vegne af Podcast-teamet opmærksomme på at de vil
forsøge at optage et afsnit tirsdag aften.
-------------- nćste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/attachments/20090907/4ae03168/attachment.htm 


Mere information om maillisten ubuntu-dk.