[ubuntu-dk] Referat af IRC-møde 1/2-2009

Carsten Agger agger at c.dk
Tir Feb 17 16:47:47 GMT 2009# Hej og navnerunde

 jarlen: Hej og Jesper Jarlskov. 22 studerende
 sbc: Søren, 27, studerende
 agger: Hej, Carsten Agger, 44 år, IT-konsulent, Århus
 a|wen: hej, andreas wenning, 23 studerende, bangkok
 leifdk1978: leif larsen 30 gambler
 gnomonic: Hej! Niels Kjøller Hansen, 26, studerende, København
 eitreach: Christoffer Nielsen, 23 år.
 soundpartner: michael jensen 33 københavn
 Nicolaj: Hej Nicolaj 38, Projektleder, Fr.sund
 ahf: Alexander Færøy, 19 år.
 delza: marc, 16, ny til ubuntu
 Don_S: Sakse Dalum, 17 år

# Valg af dirigent

Christoffer Nielsen alias eitreach er valgt.

# Valg af referent

Agger er valgt

# Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt

Det blev indskærpet, at referatet af en debat bør referere/opsummere
debatten.

Det vedtages, at IRC-loggen fra mødet vedlægges referatet, så alle kan se,
hvad der foregik.

Loggen er lagt op på wiki'en:

https://wiki.ubuntu.com/DKLocoMinutes20090201# Ophavsret på IRC - hvor går grænsen?

Mange forskellige synspunkter.

eitreach gør opmærksom på, at der på snak-IRC-kanalen forekommer meget
åbenlys tale om pirateri, hvilket måske kan skade Ubuntus omdømme.


gnomonic: Jeg er ikke enig med ahf i at en regel nødvendigvis behøver at
betyde at vi skal have konsekvenser klar med det første. Man kan jo lave
reglen og se om ikke folk er voksne nok til at følge dem.

 leifdk1978:  kan sagtens se at ubuntu ikke skal kædes sammen med hverken
fil deling pirat eller gambling :)

 eitreach: Jeg vil gerne præcisere mit oplæg lidt. Jeg snakker udelukkende
om pirateri - ikke fildeling generelt. Jeg er selv stor fortaler for
torrent og lovlig fildeling.

DET BLEV VEDTAGET  at lave en tekst der hed "Snak om ulovlige ting,
heriblandt direkte referencer til download af ophavsretsligt beskyttet
materiale, frabedes". Og så tage eventuelle diskussioner om gråzoner og
teknikaliterne på listen eller på forum.

# Ubuntu Live! i Ålborg.

Holdes i samarbejde med NJLUG.

Diskussion om sponsorer, om at gøre det attraktivt både for community'et
og et bredt publikum. Intet vedtages.

# Global Bugjam den 20.-22 februar

shiyee og nogle andre stykker fra Aalborg vil sætte sig sammen deroppe i
stedet for at tage til Århus. Mulighed for videolink? Intet vedtages.Mere information om maillisten ubuntu-dk.