[ubuntu-dk] Hvilke forgreninger af Ubuntu supporter vi?

Sakse Dalum don.s at yodanism.org
Tor Apr 9 22:17:53 BST 2009


Det er et svært spørgsmål. Jeg er, af ideologiske årsager, gået over til
gNewSense i stedet for Ubuntu. Forskellen på de to er dog meget lille,
og ligger primært i hvilke programmer der ligger i repo'et, samt i nogle
lukkede moduler, der er blevet fjernet fra Linux kernen. Jeg støtter dog
stadig fuldt ud Ubuntu, og jeg tror ikke på, at det er et realistisk
mål, at få folk til at droppe lukket software fuldkommen.

Ubuntu communitiet har noget unikt over sig, et fællesskab og en tone,
som ikke findes mange andre steder (på trods af, hvad der skrives på det
danske forum). Det danske Ubuntu community kan ikke håndtere alle
GNU/Linux distributioner, selvom jeg gerne så det, og jeg er enig i, at
der bør være en grænse. Problemet med en sådan grænse er, at der er
mange forgreninger der minder mere om Ubuntu, end Kubuntu eller Xubuntu.
Selv forskellen på Hardy og Jaunty er større end forskellen på Hardy og
gNewSense deltah.

En god løsning ville efter min mening være et møde, hvor der blev taget
stilling til (næsten) alle forgreninger af Ubuntu og om de bør blive
supportet af os. For at mødet skulle kunne blive succesfuldt, ville det
kræve en wiki-side, med alle forgreninger oplistet, samt argumenter
for/imod support, så man ikke ville blive bombet med information til
mødet. Mødet skulle primært være for afstemninger per forgrening, med
minimal diskussion, for at maksimere deltagelse samt optimere
mødelængden, og sikre demokratisk enighed.

- Sakse "Don S" Dalum

On Wed, 2009-04-08 at 15:48 +0200, Christoffer Kiilerich Nielsen wrote:
> Det er vist ved at være på tide at vi får taget diskussionen. Vi
> vokser, får mere for hænderne med Ubuntu, og derfor også mindre tid
> til diverse forgreninger, som har været alment accepteret at yde
> support til fra tid til anden førhen. 
> 
> Hvor trækker vi stregen? Ubuntu, Kubuntu og Xubuntu - eller går vi
> videre?
> 
> Mvh. 
Mere information om maillisten ubuntu-dk.