[ubuntu-dk] Fwd: Oversættelser (Pidgin: Proxy - > Mellemvært )

Carsten Agger agger at c.dk
Tor Sep 18 11:46:49 BST 2008


> Min mening om sagen er, at eftersom proxy hverken er et ord på engelsk
> eller dansk (okay, så det er afledt af et engelsk ord - men det *er*
> ikke et legalt engelsk ord af den grund), så er ordet cirka ligeså
> godt/dårligt på engelsk som det er på dansk. Dermed vil jeg
> foretrække oversættelsen "proxy" af hensyn til:
>
> 1) simplicitet
> 2) folk der er vant til ordet proxy
> 3) folk der søger hjælp gennem f.eks. google vil finde resultater på
> proxy som ikke findes med mellemvært.
>

Proxy er da i allerhøjeste grad et legalt engelsk ord ifølge Merriam-Webster:

http://www.merriam-webster.com/dictionary/proxy

"Main Entry:
  proxy Listen to the pronunciation of proxy
Pronunciation:
  \ˈpräk-sē\
Function:
  noun
Inflected Form(s):
  plural prox·ies
Etymology:
  Middle English proxi, procucie, contraction of procuracie, from
Anglo-French, from Medieval Latin procuratia, alteration of Latin
procuratio procuration
Date:
  15th century

1: the agency, function, or office of a deputy who acts as a substitute
for another2 a: authority or power to act for another b: a document giving
such authority ; specifically : a power of attorney authorizing a
specified person to vote corporate stock3: a person authorized to act for
another "

> I øvrigt er mellemvært også en udmærket oversættelse.
>

"Mellemvært" er ikke sprogret. Jeg tror ikke, det nogensinde vil få nogen
videre udbredelse ... jeg tilslutter mig Mortens forslag om
"stedfortræder", hvis det endelig skal være.
Mere information om maillisten ubuntu-dk.