[ubuntu-dk] Fwd: Oversættelser (Pidgin: Proxy -> Mellemvært)

Kenneth Nielsen k.nielsen81 at gmail.com
Tor Sep 18 10:06:05 BST 2008


Hov jeg kom f.eks. til at sende mit svar til den forkerte liste.


2008/9/17 Anders Thomsen <mail at andersthomsen.dk>

> Hej,
>
> Har lige kigget lidt på oversættelsen af Pidgin.
> "Proxy" er gennemgående oversat til "Mellemvært". Bør det ikke bare hedde
> "Proxy" på dansk?
>
>
Som du kan se[1] har vores ordliste begge ord, men det er proxy der er det
anbefalede. Jeg selv foretrækker også proxy.

MVH Kenneth Nielsen

[1] http://www.klid.dk/dansk/ordlister/ordliste.html#p


Hej Søren

I IT-kredse er engelskkundskaber allestedsnærværende. Formålet med at
oversætte er mig bekendt at gøre folk, der ikke behersker
originalsproget i stand til at forstå, hvad der foregår.

Ikke nødvendigvis, det kommer lidt anpå hvordan du definerer din målgruppe.
Hvis du har folk som overhovedet ikke kan engelsk som målgruppe, så ja, der
vil det være en fordel at så mange ord står på "rigtig" dansk som muligt,
men hvis du som målgruppe har de folk som godt kan engelsk, men som bare
foretrækker at deres software er på dansk (en betydeligt større målgruppe
forestiller jeg mig), så kan sådanne ord (ikke nødvendigvis mellemvært men
f.eks. inddata i stedet for input og diverse bud på hvordan man kunne
oversætte streame som udsagnsord) komme til at virke som komiske
fordanskninger som i sidste ende gør at man skifter tilbage til engelsk. Min
personlige bud på dette, er at prøve at finde en balance hvor man strækker
sig så langt som det er nødvendigt for den anden gruppe (også fordi det er
der man finder potentielle bidragydere til oversættelserne) og så må den
første gruppe tage den byrde det er at lære sig de engelske fremmedord
relateret til software.

I det konkrete eksempel vil jeg give dig ret i begge dine pointer, hvem ved
egentlig hvad proxy betyder, og ja mellemvært er faktisk en glimrende dansk
oversættelse (såvidt som jeg forstår hvad en proxy er), men det laver ikke
om på at den anden gruppe nævnt ovenfor sidder og griner eller ryster på
hovedet når de ser det brugt.

MVH Kenneth Nielsen


Mere information om maillisten ubuntu-dk.