[ubuntu-dk] Ubuntu-DK Generalforsamling 7/9 2008 - referat

Jesper Jarlskov jesper at jarlskov.dk
Søn Sep 7 21:07:02 BST 2008


Jeg sendte ved en fejl dette referat til release-party listen, så jeg 
videresender lige til den rigtige liste :-)


Hej

Til alle fremmødte vil jeg gerne sige tak for et godt møde, tak for god
ro og orden, og tak for jeres tillid til mig og resten af bestyrelsen.
Her er et lille referat hovedsageligt med en opsummering af de
beslutninger der blev taget, og de tillidsposter der blev besat. Nederst
findes stemmer og resultater for alle de valg der blev gennemført.

1. Velkommen og valg af dirigent
sbc blev valgt som dirigent, og holdt god ro og orden under hele mødet.

2. Godkendelse af denne dagsorden
Godkendt

3. Valg af 2 stemmetællere
Don-S og Jarlen valgt som stemmetællere, alt foregik dog i fred og
fordragelighed på kanalen, så stemmetællere blev ikke nødvendige. (se
afstemning nedenfor)

4. Valg af vedtægter, herunder
  	1. Stemmeprocedure

	Forskellige muligheder blev foreslået, der blev opnået enighed om at
det hele skulle foregå på IRC-kanalen. Der blev indgivet forslag til
alternative metoder til elektronisk stemmeafgivning, bl.a. et
PERL-script benyttet af SSLUG. Disse muligheder vil blive undersøgt
videre til næste gang.

	B. Fastsættelse af kontingent (nuværende forslag: 0 kr.)
	
	I første omgang blev der stemt om gratis vs. betalt medlemsskab og
mødedeltagerne blev enige om et betalt medlemsskab (se afstemning nedenfor).
	Efterfølgende blev der gennemfør afstemning omkring beløbsstørrelse, og
der blev lavet aftale om et medlemskontigent på 100kr (se afstemning
nedenfor)

	C. Indmeldelsesprocedure: (nuværende: digital signering af CoC, eller
signering via post)

	Godkendt, alle medlemmer skal have underskrevet CoC. (Se afstemning
nedenfor)

	D. Antal bestyrelsesmedlemmer (nuværende 5+2. Forslag: 3+2)

	Valget faldt på en bestyrelse bestående af en formand, en kasserer og 3
menige medlemmer. (Se afstemning nedenfor)

	F. Valg af bestyrelse F.a Formand F.b Kassér F.c Menige medlemmer F.d
valg af suppleanter
	
	Formand: Martin Pihl (mpih)
	Kasserer: Søren Bredlund Caspersen (sbc)
	Bestyrelse:
		Søren Hansen (soren)
		Per Kongstad (kongstad)
		Jesper Jarlskov (jarlen)
	
	Derudover blev Don-S (Sakse) og MenZa (Lasse Havelund) valgt som
suppleanter til bestyrelsen.
	se afstemninger nedenfor

5. Valg af revisor
OZ3TL_LAP_02 (Torben Larsen) blev valgt som revisor (se afstemning
nedenfor).
Der var enighed om ikke at finde en revisorsuppleant på nuværende
tidspunkt (se afstemning nedenfor), hvis en suppleant er nødvendig vil
det være bestyrelsens opgave at udpege en.

6. Valg af LoCo kontakt
Søren Bredlund Caspersen (sbc) blev valgt som LoCo kontaktperson (se
afstemning nedenfor)

7. Eventuelt
[18:59] <mpih> Jeg vil bare lige gøre opmærksom på: I henhold til
vedtægterne er bestyrelsen mest af alt en administrativ funktion.
Beslutninger vil fortsat foretages til IRC møderne, og der er derfor
fortsat stor mulighed for at have indflydelse på udviklingen i Ubuntu
Danmark. Det ændres der ikke ved med foreningen!

[19:01] <soren> Det nuværende ubuntu-dk omdøbes til ubuntu-dk-vip, og et
nyt ubuntu-dk team oprettes.
[19:01] <soren> Jeg vil lade kassereren om at oprette det nye team og
sætte det korrekt op og godkende nye medlemmer efterhånden som det
betaler kontingent.

[19:05] <sbc> nope, så erklærer jeg hermed foreningen for stiftet og
mødet for hævet. Tak for god ro og orden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16:45] <sbc> jarlen og Don-S - kan de godkendes af mødet?
[16:45] <sbc> +1
[16:45] <Broder_Barteser> +1
[16:45] <Kongstad> +1
[16:45] <mpih> +1
[16:45] <andlo> +1
[16:45] <MenZa> +1
[16:45] <smeg0l> +1
[16:45] <sbc> super
[16:45] <MikeDK> +1
[16:45] <ligemeget> +1
[16:45] <AskHL> +1

10 for
Godkendt

[17:10] <sbc> Ok, afstemning. Hverm stemmer FOR et kontingent på 0 (nul) kr?
[17:10] <MenZa> +1
[17:10] <smeg0l> -1
[17:10] <Broder_Barteser> +1
[17:10] <ligemeget> -1
[17:10] <andlo> -1
[17:11] <mpih> +1
[17:11] <Don-S> +1
[17:11] <Kongstad> +1
[17:11] <MikeDK> -1
[17:11] <britta> -1
[17:11] <AskHL> +1
[17:11] <jarlen> -1
[17:11] <sbc> +1
[17:11] <mads-> -1
[17:11] <soren> -1
[17:13] <ahf> 0 så :)

+7 for
-8 imod
1 blank
Nedstemt

[17:25] <sbc> AFSTEMNING. Hvem stemmer FOR kontingent på 250 kr. pr. år?
[17:26] <Don-S> -1
[17:26] <Broder_Barteser> -1
[17:26] <OZ3TL_LAP_02> -1
[17:26] <smeg0l> +1
[17:26] <ligemeget> +1
[17:26] <MikeDK> -1
[17:26] <andlo> -1
[17:26] <AskHL> -1
[17:26] <britta> +1
[17:26] <sbc> -1
[17:26] <MenZa> -1
[17:26] <jarlen> -1
[17:26] <mpih> 0

9 imod
3 for
1 blank
Nedstemt

[17:26] <sbc> AFSTEMNING. Hvem stemmer FOR kontingent på 200 kr. pr. år?
[17:26] <Broder_Barteser> -1
[17:26] <OZ3TL_LAP_02> -1
[17:26] <Don-S> 3/9/1
[17:26] <smeg0l> +1
[17:26] <AskHL> -1
[17:26] <MenZa> -1
[17:26] <Don-S> -1
[17:26] <ligemeget> (hvis jeg stadig kan stemme: +1)
[17:26] <andlo> -1
[17:27] <britta> +1
[17:27] <MikeDK> -1
[17:27] <sbc> -1
[17:27] <jarlen> -1
[17:27] <mads-> -1

10 imod
2 for
nedstemt

[17:27] <sbc> AFSTEMNING. Hvem stemmer FOR kontingent på 100 kr. pr. år?
[17:27] <MenZa> +1
[17:27] <Broder_Barteser> -1
[17:27] <OZ3TL_LAP_02> +1
[17:27] <Don-S> +1
[17:27] <sbc> +1
[17:27] <AskHL> +1
[17:27] <smeg0l> +1
[17:27] <mpih> +1
[17:27] <soren> +1
[17:27] <andlo> +1
[17:27] <britta> +1
[17:27] <mads-> +1
[17:28] <MikeDK> +1
[17:28] <jarlen> 0

12 for
1 imod
1 blank
VEDTAGET 100kr pr år

[17:31] <sbc> AFSTEMNING Hvem kan stemme FOR indmeldelsesproceduren som
den står nu + indbetaling af kontingent? Altså, underskrift af CoC
(enten elektronisk eller på papir) og indbetaling.
[17:31] <MenZa> +1
[17:31] <sbc> +1
[17:31] <Don-S> +1
[17:31] <andlo> +1
[17:31] <Broder_Barteser> +1
[17:31] <smeg0l> +1
[17:31] <jarlen> +1
[17:31] <mpih> +1
[17:31] <mads-> +1

9 for
Vedtaget

[17:34] <sbc> AFSTEMNING Hver kan stemme FOR en bestyrelse på 5+2 ?
(Hvis man vil have en mindre skal man altså stemme imod dette forslag)
[17:34] <sbc> -1
[17:34] <Don-S> -1
[17:34] <smeg0l> -1
[17:34] <MenZa> -1
[17:34] <Broder_Barteser> -1
[17:34] <OZ3TL_LAP_02> -1
[17:34] <andlo> -1
[17:34] <mads-> -1
[17:34] <britta> -1
[17:35] <jarlen> +1
17:35] <mpih> 0

9 imod
1 for
1 blank
Nedstemt

[17:35] <sbc> AFSTEMNING Hver kan stemme FOR en bestyrelse på 3+2 ?
(Hvis man vil have en mindre skal man altså stemme imod dette forslag)
[17:35] <MenZa> +1
[17:35] <Broder_Barteser> +1
[17:35] <OZ3TL_LAP_02> +1
[17:35] <andlo> +1
[17:35] <sbc> +1
[17:35] <Don-S> -1
[17:35] <smeg0l> +1
[17:35] <britta> +1
[17:35] <mads-> +1
17:36] <jarlen> 0

8 for
1 imod
1 blank
Vedtaget bestyrelse på 3+2

[17:37] <sbc> Skal vi tage en tillidsafstemning til Martin. Hvem stemmer
FOR Martin som bestyrelsesformand?
[17:37] <MenZa> +1
[17:37] <jarlen> +1
[17:37] <Broder_Barteser> +1
[17:37] <Don-S> +1
[17:37] <smeg0l> +1
[17:37] <andlo> +1
[17:37] <britta> +1
17:38] <soren> +1

8 for
Mpih godkendt som formand

[17:38] <sbc> Hvem stemmer FOR Søren som kasserer?
[17:39] <MenZa> +1
[17:39] <Broder_Barteser> +1
[17:39] <Don-S> +1
[17:39] <smeg0l> +1
[17:39] <Kongstad1> +1
[17:39] <mpih> +1
[17:39] <andlo> +1
[17:39] <jarlen> +1
[17:39] <britta> +1

9 for
Sbc valgt som kasserer

[18:04] <sbc> AFSTEMING: Skriv navnet på de to du helst ser i bestyrelsen!
[18:04] <OZ3TL_LAP_02> soren MenZa bliver mine stemmer
[18:04] <ahf> soren og Don-S
[18:04] <Broder_Barteser> soren, Kongstad1
[18:04] <Kongstad1> soren , kongstad
[18:04] <smeg0l> kongstad soren
[18:04] <mads-> jarlen + soren
[18:04] <MenZa> soren, MenZa
[18:04] <andlo> soren + MenZa
[18:04] <Don-S> Don-S, soren.
[18:04] <sbc> jarlen soren
[18:04] <britta> jarlen: Kongstad1
[18:04] <jarlen> jarlen + soren
[18:04] <mpih> soren jarlen
[18:05] <MikeDK> MenZa, soren

13 soren
2 don-s
4 kongstad
5 jarlen
4 menza

Soren og Jarlen er valgt, ekstra afstemning mellem Kongstad og Menza
18:11] <sbc> AFSTEMNING. Skriv M for MenZa eller K for Kongstad1. Altså
M eller K
[18:11] <smeg0l> k
[18:11] <ahf> K
[18:11] <Don-S> K
[18:11] <OZ3TL_LAP_02> M
[18:11] <Broder_Barteser> K
[18:11] <mpih> M
[18:11] <andlo> m
[18:11] <MikeDK> M
[18:11] <jarlen> K
[18:11] <britta> K
[18:11] <mads-> K
[18:11] <sbc> k

8 Kongstad
4 Menza

[18:23] <sbc> AFSTEMNING Hvem stemmer FOR 3 suppleanter? (Hvis man kun
vil have to skal man stemme imod).
[18:23] <MenZa> -1
[18:23] <jarlen> +1
[18:23] <Don-S> +1
[18:23] <smeg0l> -1
[18:23] <andlo> 0
[18:23] <Broder_Barteser> -1
[18:23] <sbc> 0
[18:23] <MikeDK> +1
[18:23] <mpih> -1
[18:23] <mads-> -1
[18:23] <Kongstad1> -1
[18:23] <OZ3TL_LAP_02> -1

3 for
7 imod
2 blank
3 suppleanter nedstemt. Der vælges 2

[18:27] <sbc> AFSTEMNING. Hvem vil du helst have som suppleant?
[18:27] <MenZa> menza
[18:27] <sbc> MenZa:
[18:27] <OZ3TL_LAP_02> MenZa
[18:27] <Broder_Barteser> Don-S,
[18:27] <mads-> mads-
[18:27] <Don-S> Don-S
[18:27] <smeg0l> menza
[18:27] <Kongstad1> menza
[18:27] <jarlen> Don-S
[18:27] <soren> menza
[18:27] <MikeDK> MenZa

7 menza
1 mads
3 don-s
Menza og Don-S får pladser som bestyrelsessuppleanter

[18:38] <sbc> AFSTEMNING. FOR OZ3TL_LAP_02 som revisor.
[18:38] <sbc> +1
[18:38] <MenZa> +1
[18:38] <jarlen> +1
[18:38] <smeg0l> +1
[18:38] <Kongstad1> +1
[18:38] <MikeDK> +1
[18:38] <andlo> +1
[18:38] <soren> +1
[18:38] <Broder_Barteser> +1
[18:38] <mpih> +1
[18:38] <Don-S> +1

11 for
OZ3TL_LAP_02 er valgt som revisor

[18:40] <sbc> AFSTEMNING. Skal vi vælge en revisor suppleant nu?
[18:40] <Broder_Barteser> -1
[18:40] <Kongstad1> -1
[18:40] <sbc> -1
[18:40] <MenZa> -1
[18:40] <andlo> -1
[18:40] <smeg0l> -1
[18:40] <jarlen> -1
[18:40] <Don-S> -1
[18:40] <MikeDK> -1

9 imod
Der vælges ingen revisorsuppleant nu, en sådan skal findes af
bestyrelsen hvis nødvendigt.

[18:55] <mpih> Jamen, hvis der ikke er flere spørgsmål, så hopper vi
bare videre til AFSTEMNING. Skriv s for Søren (sbc) a for Allan (smeg0l)
[18:55] <Broder_Barteser> s
[18:55] <MenZa> s
[18:55] <Kongstad1> sbc
[18:55] <Don-S> s
[18:55] <soren> s
[18:55] <jarlen> s
[18:55] <sbc> s
[18:55] <smeg0l> a
[18:56] <andlo> s
[18:56] <MikeDK> sbc,

9 søren
1 Allan
Søren er ny LoCo kontaktperson

[18:58] <sbc> AFSTEMNING. Hvem stemmer FOR vores vedtægter?
[18:58] <sbc> +1
[18:58] <Kongstad1> +1
[18:58] <Don-S> +1
[18:58] <Broder_Barteser> +1
[18:58] <jarlen> +1
[18:58] <smeg0l> +1
[18:58] <mpih> +1
[18:58] <MenZa> +1
[18:58] <soren> +1
[18:59] <AskHL> +1

10 for


Michael Hastrup Bendsen wrote:
> Lyder som et rigtig godt navn, meen expo-ordet er det ikke ved at være 
> brændt ned til sokkeholderne?
> men ellers ville det være en god idé at få et andet navn på
> 
> Mvh Michael (MikeDK)
> 
> 19. jun. 2008 08.26 skrev Martin Pihl <martin at martinpihl.dk 
> <mailto:martin at martinpihl.dk>>:
> 
>   Ved sidste release party havde jeg en bekendt, som netop lige havde
>   prøvet Ubuntu, og jeg foreslog ham derfor at tage med til Release
>   Party, hvor han kunne høre mere om 8.10 og desuden have en hyggelig
>   eftermiddag. Nu er han ikke helt vild computerinteresseret, og han
>   svarede derfor på min invitation med:
>   /"Release Party? Aah, det er sgu lige //*lidt*// for nørdet! :) "/
> 
>   Pointe? "Release _Party_" er et alt for nørdet navn på
>   arrangementet. Kun nørder kan holde en fest fordi et stykke software
>   bliver tilgængeligt, og man får jo nærmest associationer til et
>   arrangement med blå og røde balloner over det hele og rød sodavand
>   og flødeboller på bordene... :)
> 
>   Jeg vil derfor foreslå, at vi giver det et lidt mere spændende navn,
>   som måske endnu bedre kan tiltrække andre end de usual suspects til
>   arrangementet. Jeg har selv gået og tænkt lidt over et navn, og det
>   eneste jeg har fået ind i hovedet er:
> 
>   *Ubuntu Expo*
> 
>   Internt og i sammenhænge som forstår udtrykket, kan vi fortsat kalde
>   det release party, men i et markedsføringsperspektiv ville jeg nok
>   heller ekalde det Ubuntu Expo eller andet som er knap så nørdet.
> 
>   Hvad siger i til det?
> 
>   Mvh
>   Martin
> 
> 
> 
> 
Mere information om maillisten ubuntu-dk.