[ubuntu-dk] Ny hjemmeside

Martin Pihl martin at martinpihl.dk
Søn Nov 23 19:58:10 GMT 2008


*Det er nu på tide, at vi får kigget på en ny hjemmeside til det danske 
Ubuntu community. I over 2 år har http://ubuntudanmark.dk set ud som den 
gør, og har i det store og hele fungeret som den skulle, hvor forummet 
har været omdrejningspunktet for hele siden.*

Men der er sket meget på de 2 år, og behovene har ændret sig. Der er 
mange flere brugere nu, som kun har lille viden om computere generelt 
(Ubuntu er blevet mere mainstream), og holdet af danske aktive 
bidragsydere er steget helt enormt. Uanset om det gælder supportere, 
oversættere eller andre hjælpere.

Vi har mange ting, som vi skal have samlet i en hjemmeside: 
Supportforum, oplysninger om Ubuntu for nye interesserede, let adgang 
til at komme i gang med at bidrage til Ubuntu og meget andet.

/*Der er grundlæggende tre hensyn som skal tages: */

1)Hensyn til dem som kun kommer for at få hjælp
2)Hensyn til dem som kommer for at lære mere om Ubuntu
3)Hensyn til aktive bidragsydere som skal have et samlende sted at gå 
til for information.

Man kan også generalisere de tre hensyn noget mere: Der er support og 
hjælp, der er marketing og der er community-pleje.

Det er *afgørende*, at vi på den ene side gør det lettere og bedre at 
lære om Ubuntu og få hjælp hertil, og på den anden side gøre det lettere 
og sjovere at være og blive aktiv i community'et.

For at illustrere dette er der lidt statistik for http://ubuntudanmark.dk:

1.Forummet er selvfølgelig den klart mest besøgte sektion. Uden 
sammenligning.
2.45% af alle besøgende kommer fra en Windows maskine
3.1/3 besøger siden med Internet Explorer
4.48% besøger kun siden én gang -- 15% mere end 10 gange

Der er med andre ord ikke tvivl om, at det i høj grad bliver på Windows 
brugernes præmisser, at vi skal bygge en ny side. Forstået på den måde 
at der kommer rigtig mange interesserede Windowsbrugere forbi, og /dem 
skal vi overbevise meget hurtigt/.

Design og funktionalitet skal derfor afspejle, at det i allerhøjeste 
grad er nye brugere vi på den ene side skal fange, og på den anden side 
skal gøre det lækkert og let at være en del af community'et. Det skal 
derfor være let og overskueligt for den nye besøgende, men dynamisk og 
spændende for den aktive ubuntubruger.


      Plan for hjemmesiden


For at arbejdet med hjemmesiden ikke bare ender med at løbe ud i sandet, 
vil jeg foreslå en struktureret tilgang:

1.En 'projektleder' står for at lede arbejdet, så fokus holdes på de 
rigtige ting
2.Kommunikationen foregår på denne mailingliste: 
http://lists.ubuntu-dk.org/listinfo/hjemmeside
3.En wiki-side oprettes med milestones og hele pibetøjet.

/*Er der nogen som har erfaringer med at lave kravspecifikationer eller 
lignende, og som har lyst til at give sig i kast med det her?*/

Hvis der ikke er nogen, kan jeg selvfølgelig godt forestå arbejdet, men 
jeg ville foretrække, hvis en anden gjorde det.

Det er bare vigtigt, at vi finder en fornuftig måde at arbejde os fremad 
på, så vi får diskuteret formål og funktionalitet, før vi diskuterer 
konkret design; at vi finder ud af hvad vi skal fusionere, før vi fnder 
ud af hvordan vi vil fusionere det.

*Så meld jer endelig til listen, præsentér evt lige jer selv, og sig til 
hvis du/i har lyst til at lede dette arbejde. Og der kan godt være mere 
end én til dét* ;)

Mvh
MartinMere information om maillisten ubuntu-dk.