[ubuntu-dk] Ubuntu Danmark som officiel forening - feedback ønskes.

Anders Jerlöw andersjnielsen at gmail.com
Tir Jul 22 17:06:04 BST 2008


Fordelen ved at lave en forening med medlemskab og kontingent er også, at
man så kan søge om støtte og foreningspenge fra stat og kommune.
Jeg er ikke inde i regelsættet for disse ansøgninger, men der er store
fordele i at søge som forening, da man kan få lokaler og penge osv. Stillet
til rådighed Som en forening. Blot man kan påvise almennyttighed og åben
adgang for alle. (rimelig meget Ubuntu standarder) ;O)

Anders (zenmester)

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: ubuntu-dk-bounces at lists.ubuntu.com
[mailto:ubuntu-dk-bounces at lists.ubuntu.com] På vegne af Martin Pihl
Sendt: 22. juli 2008 07:40
Til: Dansk mailingliste til det danske Ubuntu LocoTeam til
diskussion/koordination af aktiviteter
Emne: Re: [ubuntu-dk] Ubuntu Danmark som officiel forening - feedback
ønskes.

Ja, det er især punktet om kontingent/medlemsskab, vi skal have en
afklaring på. Et medlemsskab på 0 kr, er selvfølglig det, som ligner den
nuværende struktur mest, men samtidigt giver kontingent nogle penge til
foreningen at lave aktiviteter for. Medlemsskab kunne administreres via
registrering af medlemmer i Launchpad i subteam til 'Ubuntu-dk'. Det gør
det også nemt at holde styr på udløbede medlemsskaber.
En ting jeg dog er lidt i tvivl om med denne model, er om vi overhovedet
MÅ det. Jeg er ikke 100% sikker på, at medlemslisten må være offentlig
tilgængelig...

Foreningens hjemsted kan vel bare hedde "Danmark" i første omgang, og så
får den en konkret adresse efter den formand, der vælges?

On Sat, 2008-07-19 at 15:05 +0200, Søren Bredlund Caspersen wrote:

> Hej alle.
> 
> På næste irc møde vil vi i gruppen der arbejder med Ubuntu DK som
> officiel forening gerne have lidt feedback på det vi har lavet indtil
> videre - specielt forslag til vedtægter.
> https://wiki.ubuntu.com/DanishTeam/Møder/UbuntuDKsomForening
> 
> Vi håber efter irc mødet søndag d. 3. august at kunne udfærdige et
> endeligt udkast til vedtægter. Den stiftende generalforsamling kan så
> afholdes efter irc mødet søndag d. 7. september.
> 
> Specielt vil vi gerne have en diskussion af følgende punkter, så vi
> kan møde op til mødet med gode argumenter for / imod og kan tage
> beslutninger på et fornuftigt grundlag. Bemærk dog at vedtægterne
> først endeligt vedtages på den stiftende generalforsamling. Det er
> altså stadig muligt at komme med ændrings forslag, men det er altid
> rart at have diskussionen i god tid før.
> 
> * Kontingent.
>        1.  Kontingentet på nul kr. Dette vil give alle mulighed for
> at være med, personlig økonomi vil ikke være en begrænsning. Måske
> specielt en fordel ud fra et demokratisk synspunkt. (hvordan skal en
> tilmelding så registreres? Evt som team på Launchpad under Ubuntu-dk?)
>        2. Kontingent på 50 - 150 kr. Dette vil give foreningen nogle
> økonomiske midler at arbejde med.
> * Foreningens navn
> * Foreningens hjemsted
> * Foreningens formål (skal godkendes)
> * Pressekontakt vælges af bestyrelsen eller generalforsamlingen?
> * Hvis generalforsamlinger foregår via IRC skal stemme procedure
> afklares. Anonym afstemning kan blive svært. Der skal endvidere sikres
> at kun foreningsmedlemmer kan stemme til mødet.
> * Der skal skabes klarhed om antal bestyrelsesmedlemmer og valg af
> formand etc. i forslaget til vedtægter. (5+2=7)
> 
-- 
ubuntu-dk mailing list
ubuntu-dk at lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk
Mere information om maillisten ubuntu-dk.