[ubuntu-dk] Ubuntu Danmark som officiel forening - feedback ønskes.

Carsten Agger agger at c.dk
Tir Jul 22 10:16:58 BST 2008


> Ja, det er især punktet om kontingent/medlemsskab, vi skal have en
> afklaring på. Et medlemsskab på 0 kr, er selvfølglig det, som ligner den
> nuværende struktur mest, men samtidigt giver kontingent nogle penge til
> foreningen at lave aktiviteter for. Medlemsskab kunne administreres via
> registrering af medlemmer i Launchpad i subteam til 'Ubuntu-dk'. Det gør
> det også nemt at holde styr på udløbede medlemsskaber.
> En ting jeg dog er lidt i tvivl om med denne model, er om vi overhovedet
> MÅ det. Jeg er ikke 100% sikker på, at medlemslisten må være offentlig
> tilgængelig...
>
Hvad skulle der være i vejen, rent juridisk, for at medlemslisten var
offentligt tilgængelig?

Jeg hælder selv mest for et kontingent på f.eks. 100 kr/år, dels for at
give foreningen lidt penge at gøre godt med (leje lokaler til et
arrangement eller trykke plakater på dansk, f.eks.), dels for at sikre eb
vis "seriøsitet" blandt medlemmerne.

Jeg mener dog stadig, medlemslisten bør være denne liste og være åben for
alle. Så er spørgsmålet bare, hvad man så "får" for medlemskabet -
stemmeret til generalforsamlingen, vel først og fremmest?

ellers synes jeg, reglerne ser fine ud.

hilsen Carsten

> Foreningens hjemsted kan vel bare hedde "Danmark" i første omgang, og så
> får den en konkret adresse efter den formand, der vælges?
>
> On Sat, 2008-07-19 at 15:05 +0200, Søren Bredlund Caspersen wrote:
>
>> Hej alle.
>>
>> På næste irc møde vil vi i gruppen der arbejder med Ubuntu DK som
>> officiel forening gerne have lidt feedback på det vi har lavet indtil
>> videre - specielt forslag til vedtægter.
>> https://wiki.ubuntu.com/DanishTeam/Møder/UbuntuDKsomForening
>>
>> Vi håber efter irc mødet søndag d. 3. august at kunne udfærdige et
>> endeligt udkast til vedtægter. Den stiftende generalforsamling kan så
>> afholdes efter irc mødet søndag d. 7. september.
>>
>> Specielt vil vi gerne have en diskussion af følgende punkter, så vi
>> kan møde op til mødet med gode argumenter for / imod og kan tage
>> beslutninger på et fornuftigt grundlag. Bemærk dog at vedtægterne
>> først endeligt vedtages på den stiftende generalforsamling. Det er
>> altså stadig muligt at komme med ændrings forslag, men det er altid
>> rart at have diskussionen i god tid før.
>>
>> * Kontingent.
>>        1.  Kontingentet på nul kr. Dette vil give alle mulighed for
>> at være med, personlig økonomi vil ikke være en begrænsning. Måske
>> specielt en fordel ud fra et demokratisk synspunkt. (hvordan skal en
>> tilmelding så registreres? Evt som team på Launchpad under Ubuntu-dk?)
>>        2. Kontingent på 50 - 150 kr. Dette vil give foreningen nogle
>> økonomiske midler at arbejde med.
>> * Foreningens navn
>> * Foreningens hjemsted
>> * Foreningens formål (skal godkendes)
>> * Pressekontakt vælges af bestyrelsen eller generalforsamlingen?
>> * Hvis generalforsamlinger foregår via IRC skal stemme procedure
>> afklares. Anonym afstemning kan blive svært. Der skal endvidere sikres
>> at kun foreningsmedlemmer kan stemme til mødet.
>> * Der skal skabes klarhed om antal bestyrelsesmedlemmer og valg af
>> formand etc. i forslaget til vedtægter. (5+2=7)
>>
> --
> ubuntu-dk mailing list
> ubuntu-dk at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk
>
>
Mere information om maillisten ubuntu-dk.