[ubuntu-dk] Ubuntu Danmark som officiel forening - feedback ønskes.

Martin Pihl martin at martinpihl.dk
Tir Jul 22 06:39:55 BST 2008


Ja, det er især punktet om kontingent/medlemsskab, vi skal have en
afklaring på. Et medlemsskab på 0 kr, er selvfølglig det, som ligner den
nuværende struktur mest, men samtidigt giver kontingent nogle penge til
foreningen at lave aktiviteter for. Medlemsskab kunne administreres via
registrering af medlemmer i Launchpad i subteam til 'Ubuntu-dk'. Det gør
det også nemt at holde styr på udløbede medlemsskaber.
En ting jeg dog er lidt i tvivl om med denne model, er om vi overhovedet
MÅ det. Jeg er ikke 100% sikker på, at medlemslisten må være offentlig
tilgængelig...

Foreningens hjemsted kan vel bare hedde "Danmark" i første omgang, og så
får den en konkret adresse efter den formand, der vælges?

On Sat, 2008-07-19 at 15:05 +0200, Søren Bredlund Caspersen wrote:

> Hej alle.
> 
> På næste irc møde vil vi i gruppen der arbejder med Ubuntu DK som
> officiel forening gerne have lidt feedback på det vi har lavet indtil
> videre - specielt forslag til vedtægter.
> https://wiki.ubuntu.com/DanishTeam/Møder/UbuntuDKsomForening
> 
> Vi håber efter irc mødet søndag d. 3. august at kunne udfærdige et
> endeligt udkast til vedtægter. Den stiftende generalforsamling kan så
> afholdes efter irc mødet søndag d. 7. september.
> 
> Specielt vil vi gerne have en diskussion af følgende punkter, så vi
> kan møde op til mødet med gode argumenter for / imod og kan tage
> beslutninger på et fornuftigt grundlag. Bemærk dog at vedtægterne
> først endeligt vedtages på den stiftende generalforsamling. Det er
> altså stadig muligt at komme med ændrings forslag, men det er altid
> rart at have diskussionen i god tid før.
> 
> * Kontingent.
>        1.  Kontingentet på nul kr. Dette vil give alle mulighed for
> at være med, personlig økonomi vil ikke være en begrænsning. Måske
> specielt en fordel ud fra et demokratisk synspunkt. (hvordan skal en
> tilmelding så registreres? Evt som team på Launchpad under Ubuntu-dk?)
>        2. Kontingent på 50 - 150 kr. Dette vil give foreningen nogle
> økonomiske midler at arbejde med.
> * Foreningens navn
> * Foreningens hjemsted
> * Foreningens formål (skal godkendes)
> * Pressekontakt vælges af bestyrelsen eller generalforsamlingen?
> * Hvis generalforsamlinger foregår via IRC skal stemme procedure
> afklares. Anonym afstemning kan blive svært. Der skal endvidere sikres
> at kun foreningsmedlemmer kan stemme til mødet.
> * Der skal skabes klarhed om antal bestyrelsesmedlemmer og valg af
> formand etc. i forslaget til vedtægter. (5+2=7)
> 


Mere information om maillisten ubuntu-dk.