[ubuntu-dk] Ubuntu Danmark som officiel forening - feedback ønskes.

Søren Bredlund Caspersen soeren.b.c at gmail.com
Lør Jul 19 14:05:21 BST 2008


Hej alle.

På næste irc møde vil vi i gruppen der arbejder med Ubuntu DK som
officiel forening gerne have lidt feedback på det vi har lavet indtil
videre - specielt forslag til vedtægter.
https://wiki.ubuntu.com/DanishTeam/Møder/UbuntuDKsomForening

Vi håber efter irc mødet søndag d. 3. august at kunne udfærdige et
endeligt udkast til vedtægter. Den stiftende generalforsamling kan så
afholdes efter irc mødet søndag d. 7. september.

Specielt vil vi gerne have en diskussion af følgende punkter, så vi
kan møde op til mødet med gode argumenter for / imod og kan tage
beslutninger på et fornuftigt grundlag. Bemærk dog at vedtægterne
først endeligt vedtages på den stiftende generalforsamling. Det er
altså stadig muligt at komme med ændrings forslag, men det er altid
rart at have diskussionen i god tid før.

* Kontingent.
       1.  Kontingentet på nul kr. Dette vil give alle mulighed for
at være med, personlig økonomi vil ikke være en begrænsning. Måske
specielt en fordel ud fra et demokratisk synspunkt. (hvordan skal en
tilmelding så registreres? Evt som team på Launchpad under Ubuntu-dk?)
       2. Kontingent på 50 - 150 kr. Dette vil give foreningen nogle
økonomiske midler at arbejde med.
* Foreningens navn
* Foreningens hjemsted
* Foreningens formål (skal godkendes)
* Pressekontakt vælges af bestyrelsen eller generalforsamlingen?
* Hvis generalforsamlinger foregår via IRC skal stemme procedure
afklares. Anonym afstemning kan blive svært. Der skal endvidere sikres
at kun foreningsmedlemmer kan stemme til mødet.
* Der skal skabes klarhed om antal bestyrelsesmedlemmer og valg af
formand etc. i forslaget til vedtægter. (5+2=7)Mere information om maillisten ubuntu-dk.