[ubuntu-dk] Tilbagemelding på Ubuntu 7.10

Soren Hansen soren at ubuntu.com
Tor Okt 25 13:07:19 BST 2007


On Thu, Oct 25, 2007 at 01:40:29PM +0200, Carsten Agger wrote:
> > > - det er et lille problem at det åbner under titlen "Keyboard
> > > Shortcuts", men det kunne nok undre, for ikke at sige skræmme,
> > > Windowsemigranter at man starter webbrowseren med "Oxb2" og slår
> > > lyden fra med "OxaO", mens gode gamle kommandoer som "luk vinduet"
> > > stadig er bundet til Alt-F4.
> > Det er specialtaster og jeg tror det er deri at problemet ligger.
> > Det her er kun spekulation men man kunne måske forestille sig at
> > taster på et tastatur er bundet til tast-adresser.
> Hvad betyder "Oxb2" og "OxaO" overhovedet? Det er sort snak for mig

Det er en en hexadecimal kode (0xb2 = 178, 0xa0 = 160), der
repræsenterer et tryk på den givne knap. Problemet er jo blandt andet,
at disse knapper ikke har noget navn, og derfor benyttes disse noget
ugennemskuelige koder.

> > Ud over Asks kommentar omkring problemet med at Ubuntu tilføjer
> > strenge vil jeg godt tilføje at det ikke er det eneste problem.
> > Faktum er at det værktøj vi (har fået/er blevet bedt om/tvunget til)
> > at bruge til at vedligeholde oversættelser med i Ubuntu er så
> > r..elendigt at det nærmest er til at tude over. Det er selvfølgelig
> > ikke noget som de fleste brugere er klar over men der er altså
> > uhyrer i utopiske Ubuntu-land og et af dem hedder Rosetta.
> Har I været i kontakt med/meldt tilbage til Canonical desangående? Jeg
> kan kun anbefale jer at gøre det samt at diskutere det på de relevante
> officielle Ubuntu-mailinglister (men det gør I nok allerede).

Enig. http://lists.ubuntu.com/launchpad-users er stedet til den slags.

-- 
Soren Hansen
Ubuntu Server Team
http://www.ubuntu.com/


Mere information om maillisten ubuntu-dk.