[ubuntu-dk] Tilbagemelding på Ubuntu 7.10

Carsten Agger agger at c.dk
Tor Okt 25 12:40:29 BST 2007


On 10/23/07, Kenneth Nielsen <k.nielsen81 at gmail.com> wrote:
> >
> > - det er et lille problem at det åbner under titlen "Keyboard
> > Shortcuts", men det kunne nok undre, for ikke at sige skræmme,
> > Windowsemigranter at man starter webbrowseren med "Oxb2" og slår lyden
> > fra med "OxaO", mens gode gamle kommandoer som "luk vinduet" stadig er
> > bundet til Alt-F4.
>
>
> Det er specialtaster og jeg tror det er deri at problemet ligger. Det her er
> kun spekulation men man kunne måske forestille sig at taster på et tastatur
> er bundet til tast-adresser.

Hvad betyder "Oxb2" og "OxaO" overhovedet? Det er sort snak for mig ...

> Ud over Asks kommentar omkring problemet med at Ubuntu tilføjer strenge vil
> jeg godt tilføje at det ikke er det eneste problem. Faktum er at det værktøj
> vi (har fået/er blevet bedt om/tvunget til) at bruge til at vedligeholde
> oversættelser med i Ubuntu er så r..elendigt at det nærmest er til at tude
> over. Det er selvfølgelig ikke noget som de fleste brugere er klar over men
> der er altså uhyrer i utopiske Ubuntu-land og et af dem hedder Rosetta.

Har I været i kontakt med/meldt tilbage til Canonical desangående? Jeg
kan kun anbefale jer at gøre det samt at diskutere det på de relevante
officielle Ubuntu-mailinglister (men det gør I nok allerede).

Sagen er den, at mens jeg selv bruger systemet på engelsk, er det et
alvorligt problem for den danske udgave, hvis oversættelsen ikke er i
orden. Det betyder f.eks., at vi ikke kan anbefale at man bruger det i
undervisningssystemet på samme måde, som man f.eks. gør i Andalusien,
Extremadura og Makedonien (og mange andre steder). Og det er meget
ærgerligt - et af de mest oplagte steder for Ubuntu/Linux i det hele
taget er LTSP-drevne computerlaboratiorier i skoler og på biblioteker.

> Desværre er helle ikke ret mange almindelig bruger klar over at det faktisk
> bevidst har været nederst på prioritetslisten fra officiel side længe.
> Hvilket ærligt talt er en lille smule mærkeligt eftersom der jo står tre
> personer med forskellig hudfarve og sikkert også forskelligt sprog i deres
> logo.

Og eftersom det at man skal kunne bruge systemet på sit foretrukne
sprog faktisk udnævnes til en central del af Ubuntus filosofi.

>Derudover er
> der heller ikke nogen mekanisme som sikrer at de oversættelser der bliver
> lavet bliver sendt tilbage til projekterne hvor de hører hjemme. Det betyder
> at hvis man oversætter noget i LaunchPad kommer det kun Ubuntu til gode,
> hvilket ikke stemmer ret godt overens med min indstilling til hvordan man
> bidrager til fri software.

Her er man dog nødt til at være retfærdig og sige, at en sådan
mekanisme også repræsenterer en formidabel teknisk udfordring: Det
skal kunne integrere til alle mulige og umulige
versionsstyringssystemer, som de andre projekter bliver vedligeholdt
i, og så skulle de ansvarlige for de pågældende projekter selvfølgelig
så ud og vurdere, om de nye oversættelser er gode nok/overholder deres
standarder, osv. Det er noget jeg måske godt kan forstå, man ikke er
begyndt med.

>
> For at svare på et par af de andre bemærkninger der har været omkring
> oversættelser vil jeg blot bemærke at jeg sagtens mener at oversættelser kan
> laves af frivillige. Vi er lille flok som gør en stor indsats for at levere
> oversættelser af høj kvalitet men vi er nødt til at have nogle ordentlige
> værktøjer at arbejde med.

Og det har jeg, der desværre ikke rigtig har tid til at bidrage, stor
respekt for! Et leve for de flittige oversættere! :-)

> Som et andet eksempel kan
> nævnes at det i lang tid ikke har været muligt at lave et ordentligt system
> således at oversættelser i Rosetta ikke bliver brugt før de er blevet læst
> igennem. Det betød blandt andet at til at starte med var oversættelserne
> åbne for alle. Det betyder desværre at der i dag stadig findes en del
> oversættelser i Ubuntu som IKKE er lavet at førnævnte lille flok og som vi
> derfor ikke kan garantere for kvaliteten af. Men vi er langsomt ved at få
> luget ud i dem.
>
Ja, at oversættelser risikerer(-ede?) at stryge ud på den næste
version uden at være blevet korrekturlæst lyder helt horribelt; jeg
vil give dig ret i, at oversættelser kan laves af frivillige, men det
forudsætter en eller flere dygtige og ubarmhjertige - og gerne
professionelle, eller i hvert fald IT-professionelle - pedanter i det
sidste og måske vigtigste led, nemlig korrekturlæsningen.

> Jeg håber ikke at det her lyder alt for bittert, men arbejdet med
> oversættelser i Ubuntu har i lang tid været som at skovle lort op ad bakke,
> og derfor har jeg nok akkumuleret lidt frustration :) Jeg håber at i vil gå
> med til at vente indtil vi har haft lidt tid med ordentlige værktøjer, før i
> dømmer vores indsats med oversættelser i Ubuntu.
>
Igen: Respekt!

Og sørg for at melde jeres observationer ang. Launchpad og Rosetta
tilbage til Canonical.

-- 
http://www.modspil.dk
- fordi tiden kræver et MODSPIL!Mere information om maillisten ubuntu-dk.