[ubuntu-dk] Referat af IRC møde nr. 3 i det (stadig uofficielle) danske loco team.

Søren Bredlund Caspersen soeren.b.c at gmail.com
Tir Jul 3 14:24:29 BST 2007


Ultra kort referat (hvis du ikke læser hele referatet, så læs
alligevel de første linjer!):

Der mangler indhold til den kommende hjemmeside! Se her:
https://wiki.ubuntu.com/DanishTeam/Projekter/ubuntu-dk.org
eller fang shiyee på mail eller irc eller send til mail listen hvis du
vil hjælpe!

Arbejdsweekend / dag d. 21. juli.

Fast møde dato er nu d. 1. søndag i hver måned kl. 16.Længere referat følger - læs hvis du har lyst ;)

Fuldt referat af IRC møde nr. 3 i det danske loco team.

Dato : 2007-07-1
Hvor : #ubuntu-dk-moede @ freenode.net
Hvem :
	sbc		Søren
	zenmester	Anders
	shiyee		Mads
	OZ3TL_1GHz	Torben
	ebbe		Esben
	noflex		Dan
	MikeDK		Michael


Dagsorden:

 * Hej og navnerunde
 * Godkendelse af referat fra sidste møde
 * Valg af referent
 * ubuntu-dk.org status
 * Officielt loco team status
 * Arbejds Weekend i juli
  * 'På sidste møde blev det foreslået at holde en arbejdsweekend i
juli. Hvornår skal det være, hvad skal vi lave?'
 * Fast møde dato
  * ''Skal vi have en fast møde dato, f.eks. den 3. søndag i måneden,
den 1. tirsdag, hver d. 10. (uafhængigt af hvilken dag det er), hver
fuldmåne, hver...? Oplæg til debat''
 * Næste møde - hvem indkalder?
 * Eventuelt

LOG: http://compadre.dk/ubuntu/log3.txt

Referant: Søren Bredlund Caspersen (sbc)


Mødreferat
==========

 * Hej og navnerunde
 * Godkendelse af referat fra sidste møde

Begge punkter blev overstået relativt smertefrit.

 * Valg af referent

sbc blev valgt.

 * ubuntu-dk.org status

Shawarma og shiyee har styr på det tekniske (planet, nyhedsside og
lidt generelt side-CMS), men der mangler indhold!
Alle opfordres til at bidrage med indhold, enten på wiki siden
https://wiki.ubuntu.com/DanishTeam/Projekter/ubuntu-dk.org
eller fang shiyee på mail eller irc eller send til mail listen.
OZ3TL_1GHz vil lave noget styring til wiki så man kan se hvem der er i
gang med hvad.
zenmester ville lave kritiske spørgsmålet om formål retning og
brugervenlighed samt være provider af alle de mange spørgsmål

 * Officielt loco team status

Vores ansøgning er ikke blevet sendt og mødet besluttede at udsætte
ansøgning om officiel loco status til efter hjemmesiden kommer i
luften. Så kan det også være vores loco contact er dukket op til
overfladen igen til den tid.

 * Arbejds Weekend i juli

Arbejdsweekend / dag d. 21. juli i #ubuntu-dk (eller #ubuntu-dk-moede
hvis vi larmer for meget). Fokus på at lave dokumentation og tekst til
hjemmesiden.

 * Fast møde dato

Møderne ligger fra nu af her d. 1. søndag i måneden kl. 16.
Næste møde er altså søndag d. 5 august kl. 16.00 i #ubuntu-dk-moede.

 * Næste møde - hvem indkalder?

det gør sbc

 * Eventuelt

CD udeling blev nævnt / diskuteret.
Der sker (måske) noget snart i århus.
shiyee nævnte Software Freedom Day (http://softwarefreedomday.org/)
arrangeret af sslug (sslug.dk).
Det er måske oplagt at kombinere uddeling (i hvertfald i kbh) med SFD.
sbc prøver at kontakte sslug.Mere information om maillisten ubuntu-dk.