[Ubuntu-cat] La versió 20.04 no munta la partició de dades a l'arrencada

Walter Garcia-Fontes walter.garcia a upf.edu
dll mar 8 13:45:00 UTC 2021


* Joan Inglada Roig, joan.inglada a gmail.com [08/03/21 13:08]:
> Missatge de Walter Garcia-Fontes <walter.garcia a upf.edu> del dia dl., 8 de
> març 2021 a les 10:58:
> 
> > * Joan Inglada Roig, joan.inglada a gmail.com [07/03/21 22:05]:
> > > Missatge de Walter Garcia-Fontes <walter.garcia a upf.edu> del dia dg., 7
> > > de març 2021 a les 18:02:
> > >
> > > > * Joan Inglada Roig, joan.inglada a gmail.com [07/03/21 17:44]:
> > > > > Missatge de Walter Garcia-Fontes <walter.garcia a upf.edu> del dia
> > dg., 7
> > > > de
> > > > > març 2021 a les 11:13:
> > > > >
> > > > > > * Joan Inglada Roig, joan.inglada a gmail.com [06/03/21 23:21]:
> > > > > > > Tinc el sistema operatiu en una partició i les dades en una
> > altra i
> > > > la
> > > > > > > versió 20.04 no munta la partició de dades a l'arrencada, cosa
> > que
> > > > > > > si em fa i m'ha fet sempre, arrencant amb la versió 18.04, que
> > tinc
> > > > > > > en una altra partició.
> > > > > > > Què cal fer per solucionar-ho?
> > > > > >
> > > > > > Per veure quins discos i particions tens, si us plau enganxa el
> > > > > > resultat de:
> > > > > >
> > > > > > sudo fdisk -l
> > > > > > sudo mount
> > > > > >
> > > > > > a
> > > > > >
> > > > > > paste.ubuntu.com
> > > > > >
> > > > > > i enganxa l'enllaç que et mostra aquí.
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > >
> > > >
> > > > > Gràcies Walter.
> > > > > aquí el tens:
> > > > > https://paste.ubuntu.com/p/Q2p4k6KZNh/
> > > >
> > > > Suposo que aquestes operacions les has fetes des de la versió 20.04,
> > oi?
> > > >
> > > > La part important de la primera ordre és:
> > > >
> > > > Dispositiu   Start   Final  Sectors  Size Tipus
> > > > /dev/sda1    2048   821247   819200  400M Windows recovery
> > > > environment
> > > > /dev/sda2   821248  1435647   614400  300M EFI System
> > > > /dev/sda3   1435648  1697791   262144  128M Microsoft reserved
> > > > /dev/sda4   1697792  61145087  59447296 28,4G Microsoft basic data
> > > > /dev/sda5 1429211136 1465147391  35936256 17,1G Windows recovery
> > > > environment
> > > > /dev/sda6  61147136  96987135  35840000 17,1G Linux filesystem
> > > > /dev/sda7  154707968 1343274374 1188566407 566,8G Linux filesystem
> > > > /dev/sda8 1382336512 1429211135  46874624 22,4G Intercanvi Linux
> > > > /dev/sda9  98011136 154707967  56696832  27G Linux filesystem
> > > > /dev/sda10 1343275008 1382336511  39061504 18,6G Linux filesystem
> > > >
> > > > I de la segona:
> > > >
> > > > /dev/sda2 on /boot/efi type vfat
> > > >
> > (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
> > > > /dev/sda6 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
> > > > /dev/sda7 on /media/joan/37c5ed39-4834-4723-b58e-fe1fc1e7c3a2 type ext4
> > > > (rw,nosuid,nodev,relatime,uhelper=udisks2)
> > > >
> > > > Segons això, l'arrencada la tens a "/dev/sda2", i el sistema Ubuntu
> > > > 20.04 a "/dev/sda6". Em pregunto que on està la versió anterior,
> > > > perquè a part de la "sda6" hi ha 2 particions que semblen de sistema,
> > > > "sda9" i "sda10". A més tens una partició d'intercanvi (swap) enorme a
> > > > "sda8" i possiblement innecessària. Però això es un altre tema.
> > > >
> > > > Suposo que el que dius "dades" deu estar la partició gran:
> > > > /dev/sda7  154707968 1343274374 1188566407 566,8G Linux filesystem
> > > >
> > > > Aquesta partició, si et fixes a la segona ordre, està muntat a:
> > > > /media/joan/37c5ed39-4834-4723-b58e-fe1fc1e7c3a2
> > > >
> > > > Aquest punt de muntatge el fa l'Ubuntu de manera automática.
> > > >
> > > > És a dir si navegues a aquesta carpeta hauries de veure el que hi ha a
> > > > aquesta partició. No sé com ho tenies muntat a la versió anterior de
> > > > l'Ubuntu: ho tenies muntat a "/data"? Si no ho recordes hauries de
> > > > tornar a engegar la versió anterior, entrar "sudo mount" i mirar com
> > > > està muntat "/dev/sda7", que serà el que ve després de la paraula "on"
> > > > a la línia que comença amb "/dev/sda7".
> > > >
> > > > Sabent això, s'haurà de configurar perquè ho munti de manera permanent
> > > > també a la versió 20.04. Segurament no ho vas demanar a l'hora de la
> > > > instal·lació, i per això no ha quedat muntat de formar persistent com
> > > > estava muntat a la versió anterior.
> >
> > > Exacte, dades és la /dev/sda7. Ho veig tot com en la versió 18.04 però he
> > > de muntar prèviament aquesta partició per evitar problemes de carpeta no
> > > trobada o fitxer inexistent, etc.
> > > Adjunto la distribució de particions segons el Gparted
> > > [image: imatge.png]
> > > I, per exemple les propietats d'un vídeo, de la carpeta Vídeos que penja
> > de
> > > la carpeta dades, es veu així:
> > > [image: imatge.png]
> > > cosa que hauria de ser: /media/joan/*dades*/Vídeos
> > >
> > > Mirant-ho des de la 18.04, és això:
> > > https://paste.ubuntu.com/p/YsZx5jf6df/
> > > [image: imatge.png]
> > > [image: imatge.png]
> > > ara m'adono que aquí, a la 18.04 és diferent: /home/dades/Vídeos
> > >
> > > Salutacions
> >
> >
> > Doncs segons el que es veu, a la versió antiga tenies muntat /dev/sda7
> > a /home/dades.
> >
> > Dons ara podries turnar-ho a muntar simplement fent:
> >
> > sudo mount /dev/sda7 /home/dades
> >
> > Sempre i quan tinguis una carpeta a "/home" que es diu "dades". Però
> > aquest punt de muntatge no seria persistent, és a dir, aquesta ordre
> > l'hauries de donar cada cop que entres al sistema.
> >
> > Per fer-ho persistent, s'hauria de modificar un fitxer que es diu
> > /etc/fstab. Això és força delicat, si t'equivoques en alguna cosa,
> > podries deixar el sistema sense poder arrencar. Es podria arreglar
> > després, però és complicat, s'hauria d'iniciar el sistema amb un USB
> > d'instal·lació en la funció de "Prova l'Ubuntu", muntar els discos, i
> > arreglar l'/etc/fstab. Per tant és important no cagar-la.
> >
> > El més fàcil és doncs que enganxis l' /etc/fstab que tenies a la
> > versió antiga i es tractaria d'editar l' /etc/fstab de la versió nova
> > i reproduir la línia que munta /dev/sda7 a /home/dades.
> >
> > Alternativament, es pot donar l'ordre:
> >
> > sudo blkid
> >
> > Això et donarà l'ID de la partició /dev/sda7 i això permetria
> > escriure la línia al /etc/fstab per muntar aquesta partició cada cop
> > que s'inicia el sistema.
> >
> >
> >
> *he creat el directori dades al home:*
> Aspire-E1-572:/home$ l -ls
> total 8
> 4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 de març  8 12:38 dades/
> 4 drwxr-xr-x 25 joan joan 4096 de març  8 00:50 joan/
> 
> *El sudo blkid diu:*
> /dev/sda7: UUID="37c5ed39-4834-4723-b58e-fe1fc1e7c3a2" TYPE="ext4"
> PARTLABEL="dades" PARTUUID="61663547-9b14-44bc-811b-8cc34840d71f"
> 
> *l'/etc/fstab de la versió 18.04, diu:*
> # /home/dades on /dev/sda7
> UUID=37c5ed39-4834-4723-b58e-fe1fc1e7c3a2 /home/dades   ext4
> defaults,noatime    0    2
> 
> *Per tant, afeigeixo aquestes dues línies a l'/etc/fstab de la versió
> 20.04, oi?*

Sols has d'afegir una línia, que és:

UUID=37c5ed39-4834-4723-b58e-fe1fc1e7c3a2 /home/dades   ext4   defaults,noatime    0    2

Bé, també pots afegir si vols la que surt immediatament a dalt, que
com comença amb "#" és un comentari, és a dir no té cap efecte sobre
el programa. Quedaria així:


# /home/dades on /dev/sda7
UUID=37c5ed39-4834-4723-b58e-fe1fc1e7c3a2 /home/dades   ext4   defaults,noatime    0    2

Un altre cop: compte d'entrar-lo exactament així i no cometre cap
error, el fitxer "/etc/fstab" és dels primers que s'executen quan
s'inicia el sistema, i si té error pot deixar el sistema sense arrencada.

-- 
Walter Garcia-Fontes
L'Hospitalet de LlobregatMés informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat