[Ubuntu-cat] La versió 20.04 no munta la partició de dades a l'arrencada

Joan Inglada Roig joan.inglada a gmail.com
dll mar 8 12:07:55 UTC 2021


Gràcies Walter. A veure si ho he entès bé:

*he creat el directori dades al home:*
Aspire-E1-572:/home$ l -ls
total 8
4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 de març  8 12:38 dades/
4 drwxr-xr-x 25 joan joan 4096 de març  8 00:50 joan/

*El sudo blkid diu:*
/dev/sda7: UUID="37c5ed39-4834-4723-b58e-fe1fc1e7c3a2" TYPE="ext4"
PARTLABEL="dades" PARTUUID="61663547-9b14-44bc-811b-8cc34840d71f"

*l'/etc/fstab de la versió 18.04, diu:*
# /home/dades on /dev/sda7
UUID=37c5ed39-4834-4723-b58e-fe1fc1e7c3a2 /home/dades   ext4
 defaults,noatime    0    2

*Per tant, afeigeixo aquestes dues línies a l'/etc/fstab de la versió
20.04, oi?*

Salutacions,

Joan Inglada

Aquest missatge no l'ha analitzat cap antivirus en origen; està enviat des
d'un sistema GNU/Linux i és poc probable que contingui programari maliciós.


Missatge de Walter Garcia-Fontes <walter.garcia a upf.edu> del dia dl., 8 de
març 2021 a les 10:58:

> * Joan Inglada Roig, joan.inglada a gmail.com [07/03/21 22:05]:
> > Missatge de Walter Garcia-Fontes <walter.garcia a upf.edu> del dia dg., 7
> de
> > març 2021 a les 18:02:
> >
> > > * Joan Inglada Roig, joan.inglada a gmail.com [07/03/21 17:44]:
> > > > Missatge de Walter Garcia-Fontes <walter.garcia a upf.edu> del dia
> dg., 7
> > > de
> > > > març 2021 a les 11:13:
> > > >
> > > > > * Joan Inglada Roig, joan.inglada a gmail.com [06/03/21 23:21]:
> > > > > > Tinc el sistema operatiu en una partició i les dades en una
> altra i
> > > la
> > > > > > versió 20.04 no munta la partició de dades a l'arrencada, cosa
> que
> > > > > > si em fa i m'ha fet sempre, arrencant amb la versió 18.04, que
> tinc
> > > > > > en una altra partició.
> > > > > > Què cal fer per solucionar-ho?
> > > > >
> > > > > Per veure quins discos i particions tens, si us plau enganxa el
> > > > > resultat de:
> > > > >
> > > > > sudo fdisk -l
> > > > > sudo mount
> > > > >
> > > > > a
> > > > >
> > > > > paste.ubuntu.com
> > > > >
> > > > > i enganxa l'enllaç que et mostra aquí.
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > >
> > > > Gràcies Walter.
> > > > aquí el tens:
> > > > https://paste.ubuntu.com/p/Q2p4k6KZNh/
> > >
> > > Suposo que aquestes operacions les has fetes des de la versió 20.04,
> oi?
> > >
> > > La part important de la primera ordre és:
> > >
> > > Dispositiu   Start   Final  Sectors  Size Tipus
> > > /dev/sda1    2048   821247   819200  400M Windows recovery
> > > environment
> > > /dev/sda2   821248  1435647   614400  300M EFI System
> > > /dev/sda3   1435648  1697791   262144  128M Microsoft reserved
> > > /dev/sda4   1697792  61145087  59447296 28,4G Microsoft basic data
> > > /dev/sda5 1429211136 1465147391  35936256 17,1G Windows recovery
> > > environment
> > > /dev/sda6  61147136  96987135  35840000 17,1G Linux filesystem
> > > /dev/sda7  154707968 1343274374 1188566407 566,8G Linux filesystem
> > > /dev/sda8 1382336512 1429211135  46874624 22,4G Intercanvi Linux
> > > /dev/sda9  98011136 154707967  56696832  27G Linux filesystem
> > > /dev/sda10 1343275008 1382336511  39061504 18,6G Linux filesystem
> > >
> > > I de la segona:
> > >
> > > /dev/sda2 on /boot/efi type vfat
> > >
> (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
> > > /dev/sda6 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
> > > /dev/sda7 on /media/joan/37c5ed39-4834-4723-b58e-fe1fc1e7c3a2 type ext4
> > > (rw,nosuid,nodev,relatime,uhelper=udisks2)
> > >
> > > Segons això, l'arrencada la tens a "/dev/sda2", i el sistema Ubuntu
> > > 20.04 a "/dev/sda6". Em pregunto que on està la versió anterior,
> > > perquè a part de la "sda6" hi ha 2 particions que semblen de sistema,
> > > "sda9" i "sda10". A més tens una partició d'intercanvi (swap) enorme a
> > > "sda8" i possiblement innecessària. Però això es un altre tema.
> > >
> > > Suposo que el que dius "dades" deu estar la partició gran:
> > > /dev/sda7  154707968 1343274374 1188566407 566,8G Linux filesystem
> > >
> > > Aquesta partició, si et fixes a la segona ordre, està muntat a:
> > > /media/joan/37c5ed39-4834-4723-b58e-fe1fc1e7c3a2
> > >
> > > Aquest punt de muntatge el fa l'Ubuntu de manera automática.
> > >
> > > És a dir si navegues a aquesta carpeta hauries de veure el que hi ha a
> > > aquesta partició. No sé com ho tenies muntat a la versió anterior de
> > > l'Ubuntu: ho tenies muntat a "/data"? Si no ho recordes hauries de
> > > tornar a engegar la versió anterior, entrar "sudo mount" i mirar com
> > > està muntat "/dev/sda7", que serà el que ve després de la paraula "on"
> > > a la línia que comença amb "/dev/sda7".
> > >
> > > Sabent això, s'haurà de configurar perquè ho munti de manera permanent
> > > també a la versió 20.04. Segurament no ho vas demanar a l'hora de la
> > > instal·lació, i per això no ha quedat muntat de formar persistent com
> > > estava muntat a la versió anterior.
>
> > Exacte, dades és la /dev/sda7. Ho veig tot com en la versió 18.04 però he
> > de muntar prèviament aquesta partició per evitar problemes de carpeta no
> > trobada o fitxer inexistent, etc.
> > Adjunto la distribució de particions segons el Gparted
> > [image: imatge.png]
> > I, per exemple les propietats d'un vídeo, de la carpeta Vídeos que penja
> de
> > la carpeta dades, es veu així:
> > [image: imatge.png]
> > cosa que hauria de ser: /media/joan/*dades*/Vídeos
> >
> > Mirant-ho des de la 18.04, és això:
> > https://paste.ubuntu.com/p/YsZx5jf6df/
> > [image: imatge.png]
> > [image: imatge.png]
> > ara m'adono que aquí, a la 18.04 és diferent: /home/dades/Vídeos
> >
> > Salutacions
>
>
> Doncs segons el que es veu, a la versió antiga tenies muntat /dev/sda7
> a /home/dades.
>
> Dons ara podries turnar-ho a muntar simplement fent:
>
> sudo mount /dev/sda7 /home/dades
>
> Sempre i quan tinguis una carpeta a "/home" que es diu "dades". Però
> aquest punt de muntatge no seria persistent, és a dir, aquesta ordre
> l'hauries de donar cada cop que entres al sistema.
>
> Per fer-ho persistent, s'hauria de modificar un fitxer que es diu
> /etc/fstab. Això és força delicat, si t'equivoques en alguna cosa,
> podries deixar el sistema sense poder arrencar. Es podria arreglar
> després, però és complicat, s'hauria d'iniciar el sistema amb un USB
> d'instal·lació en la funció de "Prova l'Ubuntu", muntar els discos, i
> arreglar l'/etc/fstab. Per tant és important no cagar-la.
>
> El més fàcil és doncs que enganxis l' /etc/fstab que tenies a la
> versió antiga i es tractaria d'editar l' /etc/fstab de la versió nova
> i reproduir la línia que munta /dev/sda7 a /home/dades.
>
> Alternativament, es pot donar l'ordre:
>
> sudo blkid
>
> Això et donarà l'ID de la partició /dev/sda7 i això permetria
> escriure la línia al /etc/fstab per muntar aquesta partició cada cop
> que s'inicia el sistema.
>
> --
> Walter Garcia-Fontes
> L'Hospitalet de Llobregat
>
> --
> Ubuntu-cat mailing list
> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20210308/1aef1515/attachment.html>


Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat