[Ubuntu-cat] La versió 20.04 no munta la partició de dades a l'arrencada

Walter Garcia-Fontes walter.garcia a upf.edu
dll mar 8 09:58:15 UTC 2021


* Joan Inglada Roig, joan.inglada a gmail.com [07/03/21 22:05]:
> Missatge de Walter Garcia-Fontes <walter.garcia a upf.edu> del dia dg., 7 de
> març 2021 a les 18:02:
> 
> > * Joan Inglada Roig, joan.inglada a gmail.com [07/03/21 17:44]:
> > > Missatge de Walter Garcia-Fontes <walter.garcia a upf.edu> del dia dg., 7
> > de
> > > març 2021 a les 11:13:
> > >
> > > > * Joan Inglada Roig, joan.inglada a gmail.com [06/03/21 23:21]:
> > > > > Tinc el sistema operatiu en una partició i les dades en una altra i
> > la
> > > > > versió 20.04 no munta la partició de dades a l'arrencada, cosa que
> > > > > si em fa i m'ha fet sempre, arrencant amb la versió 18.04, que tinc
> > > > > en una altra partició.
> > > > > Què cal fer per solucionar-ho?
> > > >
> > > > Per veure quins discos i particions tens, si us plau enganxa el
> > > > resultat de:
> > > >
> > > > sudo fdisk -l
> > > > sudo mount
> > > >
> > > > a
> > > >
> > > > paste.ubuntu.com
> > > >
> > > > i enganxa l'enllaç que et mostra aquí.
> > > >
> > > >
> > > >
> >
> > > Gràcies Walter.
> > > aquí el tens:
> > > https://paste.ubuntu.com/p/Q2p4k6KZNh/
> >
> > Suposo que aquestes operacions les has fetes des de la versió 20.04, oi?
> >
> > La part important de la primera ordre és:
> >
> > Dispositiu   Start   Final  Sectors  Size Tipus
> > /dev/sda1    2048   821247   819200  400M Windows recovery
> > environment
> > /dev/sda2   821248  1435647   614400  300M EFI System
> > /dev/sda3   1435648  1697791   262144  128M Microsoft reserved
> > /dev/sda4   1697792  61145087  59447296 28,4G Microsoft basic data
> > /dev/sda5 1429211136 1465147391  35936256 17,1G Windows recovery
> > environment
> > /dev/sda6  61147136  96987135  35840000 17,1G Linux filesystem
> > /dev/sda7  154707968 1343274374 1188566407 566,8G Linux filesystem
> > /dev/sda8 1382336512 1429211135  46874624 22,4G Intercanvi Linux
> > /dev/sda9  98011136 154707967  56696832  27G Linux filesystem
> > /dev/sda10 1343275008 1382336511  39061504 18,6G Linux filesystem
> >
> > I de la segona:
> >
> > /dev/sda2 on /boot/efi type vfat
> > (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
> > /dev/sda6 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
> > /dev/sda7 on /media/joan/37c5ed39-4834-4723-b58e-fe1fc1e7c3a2 type ext4
> > (rw,nosuid,nodev,relatime,uhelper=udisks2)
> >
> > Segons això, l'arrencada la tens a "/dev/sda2", i el sistema Ubuntu
> > 20.04 a "/dev/sda6". Em pregunto que on està la versió anterior,
> > perquè a part de la "sda6" hi ha 2 particions que semblen de sistema,
> > "sda9" i "sda10". A més tens una partició d'intercanvi (swap) enorme a
> > "sda8" i possiblement innecessària. Però això es un altre tema.
> >
> > Suposo que el que dius "dades" deu estar la partició gran:
> > /dev/sda7  154707968 1343274374 1188566407 566,8G Linux filesystem
> >
> > Aquesta partició, si et fixes a la segona ordre, està muntat a:
> > /media/joan/37c5ed39-4834-4723-b58e-fe1fc1e7c3a2
> >
> > Aquest punt de muntatge el fa l'Ubuntu de manera automática.
> >
> > És a dir si navegues a aquesta carpeta hauries de veure el que hi ha a
> > aquesta partició. No sé com ho tenies muntat a la versió anterior de
> > l'Ubuntu: ho tenies muntat a "/data"? Si no ho recordes hauries de
> > tornar a engegar la versió anterior, entrar "sudo mount" i mirar com
> > està muntat "/dev/sda7", que serà el que ve després de la paraula "on"
> > a la línia que comença amb "/dev/sda7".
> >
> > Sabent això, s'haurà de configurar perquè ho munti de manera permanent
> > també a la versió 20.04. Segurament no ho vas demanar a l'hora de la
> > instal·lació, i per això no ha quedat muntat de formar persistent com
> > estava muntat a la versió anterior.

> Exacte, dades és la /dev/sda7. Ho veig tot com en la versió 18.04 però he
> de muntar prèviament aquesta partició per evitar problemes de carpeta no
> trobada o fitxer inexistent, etc.
> Adjunto la distribució de particions segons el Gparted
> [image: imatge.png]
> I, per exemple les propietats d'un vídeo, de la carpeta Vídeos que penja de
> la carpeta dades, es veu així:
> [image: imatge.png]
> cosa que hauria de ser: /media/joan/*dades*/Vídeos
> 
> Mirant-ho des de la 18.04, és això:
> https://paste.ubuntu.com/p/YsZx5jf6df/
> [image: imatge.png]
> [image: imatge.png]
> ara m'adono que aquí, a la 18.04 és diferent: /home/dades/Vídeos
> 
> Salutacions


Doncs segons el que es veu, a la versió antiga tenies muntat /dev/sda7
a /home/dades. 

Dons ara podries turnar-ho a muntar simplement fent:

sudo mount /dev/sda7 /home/dades

Sempre i quan tinguis una carpeta a "/home" que es diu "dades". Però
aquest punt de muntatge no seria persistent, és a dir, aquesta ordre
l'hauries de donar cada cop que entres al sistema.

Per fer-ho persistent, s'hauria de modificar un fitxer que es diu
/etc/fstab. Això és força delicat, si t'equivoques en alguna cosa,
podries deixar el sistema sense poder arrencar. Es podria arreglar
després, però és complicat, s'hauria d'iniciar el sistema amb un USB
d'instal·lació en la funció de "Prova l'Ubuntu", muntar els discos, i
arreglar l'/etc/fstab. Per tant és important no cagar-la. 

El més fàcil és doncs que enganxis l' /etc/fstab que tenies a la
versió antiga i es tractaria d'editar l' /etc/fstab de la versió nova
i reproduir la línia que munta /dev/sda7 a /home/dades. 

Alternativament, es pot donar l'ordre:

sudo blkid

Això et donarà l'ID de la partició /dev/sda7 i això permetria
escriure la línia al /etc/fstab per muntar aquesta partició cada cop
que s'inicia el sistema.

-- 
Walter Garcia-Fontes
L'Hospitalet de LlobregatMés informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat