[Ubuntu-cat] PC del 2008 amb Nvidia, distro lleugera però que es penja

Pedro pederindi a gmail.com
div gen 1 14:02:41 UTC 2021


Potser tens raó, no tinc gaire experiència, però veig prou bé aquests FPS
amb la Nouveau (ahir en un portàtil molt pro em donava a mi uns 60 FPS).
Per curiositat pots provar amb: `vblank_mode=0 glxgears` que se suposa
llavors que és més orientat a prova de gràfica [1]

Chromium és un xic més ràpid que Firefox

prova de posar ublock-origin (bloqueja publicitat), posa un plugin per
bloquejar imatges (que fas click i les mostra), i també un "noscript" per
bloquejar els javascript en general

seria bo conèixer quan es penja: potser t'emociones i tens moltes pestanyes
obertes, que cada pestanya consumeix molta RAM

en quant a multimèdia, a veure què tal va això?:

```
apt install python-pip3
pip3 install youtube-dl
youtube-dl --get-url --format best '
https://www.youtube.com/watch?v=IqXCE9w8J64' | vlc -
```

[1]
[14:54:08] $ vblank_mode=0 glxgears
ATTENTION: default value of option vblank_mode overridden by environment.
25226 frames in 5.0 seconds = 5045.059 FPS
29070 frames in 5.0 seconds = 5813.956 FPS
30357 frames in 5.0 seconds = 6071.353 FPS
^C
[14:54:25] $ glxgears
Running synchronized to the vertical refresh. The framerate should be
approximately the same as the monitor refresh rate.
304 frames in 5.0 seconds = 60.675 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.996 FPS

On Fri, Jan 1, 2021 at 2:29 PM Guillem Abril <guillem.abril a protonmail.com>
wrote:

> Bones,
>
> Després de passar pel terminal 'glxgears -info' obtinc la següent resposta:
>
> Running synchronized to the vertical refresh. The framerate should be
> approximately the same as the monitor refresh rate.
> GL_RENDERER  = NV4C
> GL_VERSION  = 2.1 Mesa 18.3.6
> GL_VENDOR   = nouveau
> GL_EXTENSIONS = GL_ARB_multisample GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra
> GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract
> GL_EXT_copy_texture GL_EXT_subtexture GL_EXT_texture_object
> GL_EXT_vertex_array GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_texture
> GL_EXT_texture3D GL_IBM_rasterpos_clip GL_ARB_point_parameters
> GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_point_parameters
> GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_separate_specular_color
> GL_EXT_texture_edge_clamp GL_SGIS_generate_mipmap
> GL_SGIS_texture_border_clamp GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod
> GL_ARB_multitexture GL_IBM_multimode_draw_arrays
> GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_cube_map
> GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_transpose_matrix GL_EXT_blend_func_separate
> GL_EXT_fog_coord GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_secondary_color
> GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_filter_anisotropic
> GL_EXT_texture_lod_bias GL_INGR_blend_func_separate GL_NV_blend_square
> GL_NV_light_max_exponent GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_env_combine4
> GL_S3_s3tc GL_SUN_multi_draw_arrays GL_ARB_texture_border_clamp
> GL_ARB_texture_compression GL_EXT_framebuffer_object
> GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_env_combine
> GL_EXT_texture_env_dot3 GL_MESA_window_pos GL_NV_packed_depth_stencil
> GL_NV_texture_rectangle GL_ARB_depth_texture GL_ARB_occlusion_query
> GL_ARB_shadow GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar
> GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_window_pos
> GL_ATI_fragment_shader GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_texture_cube_map
> GL_NV_depth_clamp GL_NV_fog_distance GL_APPLE_packed_pixels
> GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_shader
> GL_ARB_shader_objects GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader
> GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_texture_env_combine3 GL_EXT_depth_bounds_test
> GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_MESA_pack_invert
> GL_NV_primitive_restart GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_fragment_program_shadow
> GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_occlusion_query2 GL_ARB_point_sprite
> GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_sync GL_ARB_texture_non_power_of_two
> GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ATI_blend_equation_separate
> GL_EXT_blend_equation_separate GL_OES_read_format
> GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_texture_rectangle
> GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_texture_compression_dxt1
> GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_texture_sRGB
> GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_packed_depth_stencil
> GL_ARB_vertex_array_object GL_ATI_separate_stencil
> GL_ATI_texture_mirror_once GL_EXT_gpu_program_parameters
> GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_EXT_timer_query GL_OES_EGL_image
> GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_map_buffer_range
> GL_ARB_texture_swizzle GL_EXT_texture_swizzle GL_NV_conditional_render
> GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_debug_output
> GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_explicit_attrib_location
> GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_ARB_provoking_vertex
> GL_ARB_sampler_objects GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_texture_snorm
> GL_MESA_texture_signed_rgba GL_ARB_get_program_binary GL_ARB_robustness
> GL_ARB_separate_shader_objects GL_ARB_timer_query
> GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 GL_ANGLE_texture_compression_dxt5
> GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage GL_ARB_internalformat_query
> GL_ARB_map_buffer_alignment GL_ARB_texture_storage
> GL_AMD_shader_trinary_minmax GL_ARB_clear_buffer_object
> GL_ARB_explicit_uniform_location GL_ARB_invalidate_subdata
> GL_ARB_program_interface_query GL_ARB_vertex_attrib_binding GL_KHR_debug
> GL_ARB_buffer_storage GL_ARB_internalformat_query2 GL_ARB_multi_bind
> GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge GL_ARB_get_texture_sub_image
> GL_KHR_context_flush_control GL_KHR_no_error
> GL_ARB_texture_filter_anisotropic
> VisualID 297, 0x129
> 200 frames in 5.0 seconds = 39.971 FPS
> 219 frames in 5.0 seconds = 43.578 FPS
> 209 frames in 5.0 seconds = 41.675 FPS
> 211 frames in 5.0 seconds = 42.142 FPS
> 207 frames in 5.0 seconds = 41.344 FPS
> 208 frames in 5.0 seconds = 41.338 FPS
> 222 frames in 5.0 seconds = 44.319 FPS
> 222 frames in 5.0 seconds = 44.160 FPS
> 213 frames in 5.0 seconds = 42.355 FPS
> 207 frames in 5.0 seconds = 41.185 FPS
> 198 frames in 5.0 seconds = 39.511 FPS
> 215 frames in 5.0 seconds = 42.776 FPS
> 200 frames in 5.0 seconds = 39.770 FPS
> 206 frames in 5.0 seconds = 41.165 FPS
> 198 frames in 5.0 seconds = 39.481 FPS
> 208 frames in 5.0 seconds = 41.516 FPS
> 178 frames in 5.0 seconds = 35.410 FPS
>
> Les tres rodetes giren de forma fluïda.
>
> Com deies, el controlador és nouveau. Les GeForce 6 series (com la meva,
> penso) estaven suportades amb Debian 9. Ara, amb Debian 10, no, però les 3
> rodetes de colors giren bé. No sé si això voldrà dir que el problema no
> està en la gràfica i que és que la CPU és molt poca cosa per a les
> distribucions GNU/Linux actuals.
>
> El fet és que el processador, quan tiro de navegador, es posa al 100 % i
> de vegades es penja i he de tancar l'ordinador 'a la brava'.
>
> Si, fent una petita despesa de 50 € per una gràfica dedicada, pugués fer
> anar aquest ordinador de forma una mica més àgil, acabaria per comprar-ne
> una de nova o de 2a mà. No obstant *no sé si el tema és de la targeta
> gràfica*.
>
> Per cert, la info del sistema és la següent:
>
> [code]
> System:  Host: <filter> Kernel: 4.19.0-13-686-pae i686 bits: 32
> compiler: gcc v: 8.3.0
>      parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.0-13-686-pae
>      root=UUID=<filter> ro quiet splash
>      Desktop: Xfce 4.14.2 tk: Gtk 3.24.5 info: xfce4-panel wm: xfwm4
> dm: LightDM 1.26.0
>      Distro: MX-19.3_386 patito feo November 11 2020 base: Debian
> GNU/Linux 10 (buster)
> Machine:  Type: Desktop Mobo: N/A model: NF-MCP61 serial: <filter> BIOS:
> Phoenix v: 6.00 PG
>      date: 03/13/2008
> CPU:    Topology: Single Core model: AMD Sempron 2800+ bits: 64 type:
> UP arch: K8 rev.E
>      family: F (15) model-id: 2C (44) stepping: 2 microcode: N/A L2
> cache: 256 KiB
>      flags: lm nx pae sse sse2 sse3 bogomips: 3214
>      Speed: 1607 MHz min/max: N/A Core speed (MHz): 1: 1607
>      Vulnerabilities: Type: itlb_multihit status: Not affected
>      Type: l1tf status: Not affected
>      Type: mds status: Not affected
>      Type: meltdown status: Not affected
>      Type: spec_store_bypass status: Not affected
>      Type: spectre_v1 mitigation: usercopy/swapgs barriers and
> __user pointer sanitization
>      Type: spectre_v2 mitigation: Full generic retpoline, STIBP:
> disabled, RSB filling
>      Type: srbds status: Not affected
>      Type: tsx_async_abort status: Not affected
> Graphics: Device-1: NVIDIA C61 [GeForce 6100 nForce 405] vendor: Elite
> Systems driver: nouveau
>      v: kernel bus ID: 00:0d.0 chip ID: 10de:03d1
>      Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: nouveau unloaded:
> fbdev,modesetting,vesa
>      alternate: nv resolution: 1440x900~60Hz
>      OpenGL: renderer: NV4C v: 2.1 Mesa 18.3.6 direct render: Yes
> Audio:   Device-1: NVIDIA MCP61 High Definition Audio vendor: Elite
> Systems
>      driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:05.0 chip ID:
> 10de:03f0
>      Sound Server: ALSA v: k4.19.0-13-686-pae
> Network:  Device-1: NVIDIA MCP61 Ethernet vendor: Elite Systems type:
> network bridge
>      driver: forcedeth v: kernel port: ec00 bus ID: 00:07.0 chip ID:
> 10de:03ef
>      IF: eth0 state: down mac: <filter>
> Drives:  Local Storage: total: 260.84 GiB used: 6.25 GiB (2.4%)
>      ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD1600AAJS-22WAA0
> size: 149.05 GiB
>      block size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s
> serial: <filter> rev: 1D58
>      scheme: MBR
>      ID-2: /dev/sdb vendor: Kingston model: SA400S37120G size:
> 111.79 GiB block size:
>      physical: 512 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s serial: <filter>
> rev: B1E1 scheme: MBR
> Partition: ID-1: / raw size: 109.76 GiB size: 107.53 GiB (97.97%) used:
> 6.25 GiB (5.8%) fs: ext4
>      dev: /dev/sdb1
>      ID-2: swap-1 size: 2.00 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap
> swappiness: 15 (default 60)
>      cache pressure: 100 (default) dev: /dev/sdb2
> Sensors:  System Temperatures: cpu: 40.0 C mobo: N/A
>      Fan Speeds (RPM): N/A
> Repos:   No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
>      Active apt repos in:
> /etc/apt/sources.list.d/debian-stable-updates.list
>      1: deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main
> contrib non-free
>      Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/debian.list
>      1: deb http://deb.debian.org/debian buster main contrib
> non-free
>      2: deb http://deb.debian.org/debian-security buster/updates
> main contrib non-free
>      Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/mx.list
>      1: deb http://ftp.cica.es/mirrors/Linux/MX-Packages/mx/repo/
> buster main non-free
>      No active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/various.list
> Info:   Processes: 166 Uptime: 1m Memory: 1.84 GiB used: 347.7 MiB
> (18.4%) Init: SysVinit
>      v: 2.93 runlevel: 5 default: 5 Compilers: gcc: 8.3.0 alt: 8
> Shell: quick-system-in
>      running in: quick-system-in inxi: 3.0.36
> [/code]
>
> Moltes gràcies,
>
> Guillem
>
> Sent with ProtonMail <https://protonmail.com> Secure Email.
>
> ‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
> En divendres 1 de gener de 2021 a les 12:49, Pedro <pederindi a gmail.com>
> va escriure:
>
> Efectivament, com a consumidors hem de castigar aquells que no són ni
> competents ni ètics amb les seves accions, és més efectiu que anar a votar
> cada 4 anys, però en el fons, ja hi ha una mena de democràcia directa que
> ens fa votar cada dia per lo que volem que continuï allà.
>
> No és problema de debian, és problema de l'empresa nvidia que ni vol ni
> deixa donar suport del driver privatiu nvidia en versions més recents de
> linux kernel
>
> fixa't en aquesta pàgina [1] la versió 304.137 (amb els seus corresponents
> dispositius suportats afectats) ja no es pot fer anar amb debian 10 buster
>
>
> per mirar quina gràfica i tal estàs fent servir a veure què et surt amb
> `glxgears -info`
>
> entre d'altres, a mi em diu:
>
> GL_RENDERER  = Mesa DRI Intel(R) Haswell Mobile
> GL_VENDOR   = Intel Open Source Technology Center
>
> i per cert, les rodetes haurien de rodar fluidament
>
> [1] https://wiki.debian.org/NvidiaGraphicsDrivers
>
> On Fri, Jan 1, 2021 at 12:40 PM Guillem Abril <
> guillem.abril a protonmail.com> wrote:
>
>>
>> De fa temps que sento dels problemes que dóna Nvidia. Per això, els
>> usuaris de GNU/Linux haurem de ser selectius en la compra de maquinari 100
>> % compatible amb el nostre SO i deixar de banda fabricants que no
>> col·laboren amb la comunitat del programari lliure.
>>
>> Desconeixia que Debian deixava de donar suport en versions més actuals
>> del kernel. És una llàstima perquè moltes màquines antigues, suposo que com
>> la meva, queden del tot obsoletes en entorns gràfics.
>>
>> Per cert, com puc saber quin controlador gràfic es carrega en el meu cas?
>>
>> Gràcies pel vostre interès.
>>
>> Guillem
>>
>> -------- Missatge Original --------
>> A 1 gen. 2021, 12:10, Pedro va escriure:
>>
>>
>> Oblida't de control·ladors gràfics privatius d'nvidia en una versió
>> recent tractant-se de tarjetes tant antigues, m'hi he barallat amb altres
>> estacions, en debian10 han fet obsolet tot una pila de tarjetes perquè es
>> neguen a donar-li suport en versions més recents de kernel, ni tampoc
>> col·laborar a fer-ho possible per a qui ho vulgui. Estaràs fent servir
>> nouveau (la versió lliure del control·lador gràfic desenvolupat mitjançant
>> enginyeria inversa, i sense col·laboració de nvidia) i en el teu cas no va
>> prou bé.
>>
>> AMD ha donat un pas més i està col·laborant en el control·lador gràfic
>> lliure (o de intel graphics, però no són tant potents vs amd i/o nvidia),
>> per això és millor aposta en general avui dia. A part de que crec que hem
>> de començar a castigar nvidia perquè és el control·lador que avui dia està
>> donant més problemes.
>>
>> On Fri, Jan 1, 2021 at 12:01 PM Guillem Abril <
>> guillem.abril a protonmail.com> wrote:
>>
>>>
>>> Bones,
>>>
>>> Posar una targeta gràfica dedicada pot ser una opció. Hauria de mirar,
>>> abans, que l'elecció sigui del tot compatible amb la placa mare, ara ja
>>> prou desfasada.
>>>
>>> No obstant, crec que la targeta integrada Nvidia d'aquesta placa és la
>>> que em dóna els problemes. Sospito que no es carreguen els drivers
>>> privatius i no ser com ho puc comprovar per sortir del dubte.
>>>
>>> Guillem
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> -------- Missatge Original --------
>>> A 1 gen. 2021, 11:48, Pedro va escriure:
>>>
>>>
>>> ... les specs de la placa les he trobat aquí:
>>> https://www.newegg.com/ecs-alive6100-vsta-micro-atx/p/N82E16813135077
>>>
>>> On Fri, Jan 1, 2021 at 11:48 AM Pedro <pederindi a gmail.com> wrote:
>>>
>>>> Hola,
>>>>
>>>> els navegadors i multimèdia fan servir molt la GPU, sospito que posar
>>>> en risc al voltant dels 50€ no és gaire per tal de comprar una nova tarjeta
>>>> gràfica (i si no, queda en stock per qualsevol cosa), idealment de AMD,
>>>> aquesta hauria de ser compatible amb la teva placa, que aguanta pci-express
>>>> 8x, i et funcionaria millor aquests temes que comentes
>>>>
>>>> aquesta diu pci express x16 [1] i per tant hauria de funcionar, entenc
>>>> que aquesta no perquè és pciexpress 2.1 [2]
>>>>
>>>> no sé si pots preguntar a la teva botiga de confiança, i/o que en cas
>>>> de que no et funcioni la tornis
>>>>
>>>> Salut,
>>>> Pedro
>>>>
>>>> [1] https://www.pccomponentes.com/msi-radeon-r7-240-2gb-gddr3
>>>> [2] https://www.pccomponentes.com/msi-r5-230-2gb-gddr3
>>>>
>>>> On Thu, Dec 31, 2020 at 1:06 PM Guillem Abril <
>>>> guillem.abril a protonmail.com> wrote:
>>>>
>>>>> Bones,
>>>>>
>>>>> Tinc un PC de sobretaula (caixa per a plaques micro-ATX) de l'any 2008
>>>>> que he volgut actualitzar amb les darreres versions d'Ubuntu.
>>>>> Malauradament, a poc que faci servir el navegador i, sobretot, amb la
>>>>> reproducció de vídeo (youtube o reproducció amb vlc) l'ordinador queda
>>>>> totalment penjat.
>>>>>
>>>>> L'ordinador, quan el vaig comprar, portava instal·lat Ubuntu 7.10 i
>>>>> funcionava de conya. Després vaig instal·lar, en una altra partició, Ubunto
>>>>> 9.10 i també anava igual de bé.
>>>>>
>>>>> El maquinari és antic i he fet algunes millores (ampliació de RAM i
>>>>> instal·lació d'un disc SSD de 128 GB). Pensava que, després d'aquestes
>>>>> millores en maquinari, podria utilitzar sense problemes per a tasques
>>>>> ofimàtiques i de navegació per la xarxa. Però amb el Mozilla la CPU es posa
>>>>> al 100% i si entro a Youtube l'ordinador acaba per penjar-se.
>>>>>
>>>>> Porta una CPU AMD de 64 bits amb un sol nucli (AMD Sempron 2800+ a
>>>>> 1607 MHz), una RAM de 2GB (incialment disposava d'1 GB i he ampliat al
>>>>> maxim que permet la placa, 2 GB DDR 333), la placa mare és una Alive6100
>>>>> VSTA i, el component que penso és el problemàtic, una targeta gràfica
>>>>> NVIDIA C61 [GeForce 6100 nForce 405]. Cal dir que la placa mare porta
>>>>> integrada aquesta trageta Nvidia.
>>>>>
>>>>> He instal·lat les versions lleugeres d'Ubuntu (Lubuntu i Xubuntu) però
>>>>> em queda penjat. També ho he intentat amb distribucions lleugeres pensades
>>>>> per a PC antics amb pocs recursos. Ara us escric des de la darrera versió
>>>>> MX Linux (patito feo, basada en Debian 10) amb l'escriptori lleuger Xfce.
>>>>> Peró continua penjant-se si tiro molt de Mozilla i, la reproducció
>>>>> multimèdia, ni la intento fer.
>>>>>
>>>>> Per això, penseu que els problemes es deuen a què la màquina no té
>>>>> prou recursos per moure mínimament una distribució lleugera GNU/Linux o que
>>>>> tot el problema es deu a la targeta gràfica Nvidia?
>>>>>
>>>>> Si em podeu ajudar us ho agrairé i disculpeu pel rotlle,
>>>>>
>>>>> Guillem Abril
>>>>>
>>>>> Sent with ProtonMail <https://protonmail.com> Secure Email.
>>>>>
>>>>> --
>>>>> Ubuntu-cat mailing list
>>>>> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
>>>>> Modify settings or unsubscribe at:
>>>>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat
>>>>>
>>>> --
>>> Ubuntu-cat mailing list
>>> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
>>> Modify settings or unsubscribe at:
>>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat
>>>
>>> --
>> Ubuntu-cat mailing list
>> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
>> Modify settings or unsubscribe at:
>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat
>>
>>
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20210101/d85911f6/attachment-0001.html>


Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat