[Ubuntu-cat] PROBLEMA AMB ELS PAQUETS

Miki mikcat a gmail.com
dis nov 24 11:32:09 UTC 2018


Es queixa que no troba el hplip aquest... potser en algun moment el vas
treure i pel que sigui ha deixat alguna resta..., prova a tornar-lo a
instal·lar primer

sudo apt install hplip

Missatge de Joan J. Gràcia <jjgracia a gmail.com> del dia ds., 24 de nov.
2018 a les 9:40:

> Hola companys, a veure si em podeu ajudar amb això:
> Al fer una actualització va donar un problema amb Python....que crec que
> ve d'un problema anterior al instalar la impresora, encara que aquesta
> funciona.
>
> Us paso el detall del problema que dona al intentar fer sudo apt -f
> install:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> *joan a joan-Precision-WorkStation-390:~$ sudo apt -f installS'està llegint
> la llista de paquets… Fet S'està construint l'arbre de dependències
> S'està llegint la informació de l'estat… Fet0 actualitzats, 0 nous a
> instal·lar, 0 a suprimir i 0 no actualitzats.10 no instal·lats o suprimits
> completament.Després d'aquesta operació s'empraran 0 B d'espai en disc
> addicional.S'està configurant python3 (3.6.7-1~18.04)…running python
> rtupdate hooks for python3.6...E: py3compile:183: cannot create directory
> /usr/share/hplip/ui5/__pycache__: FileNotFoundError(2, 'No such file or
> directory')[Errno 2] No such file or directory:
> '/usr/share/hplip/ui5/aboutdialog.py'[Errno 2] No such file or directory:
> '/usr/share/hplip/ui5/aboutdialog_base.py'[Errno 2] No such file or
> directory: '/usr/share/hplip/ui5/aligndialog.py'[Errno 2] No such file or
> directory: '/usr/share/hplip/ui5/aligndialog_base.py'[Errno 2] No such file
> or directory: '/usr/share/hplip/ui5/cleandialog.py'[Errno 2] No such file
> or directory: '/usr/share/hplip/ui5/cleandialog_base.py'[Errno 2] No such
> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/colorcaldialog.py'[Errno 2] No
> such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/colorcaldialog_base.py'[Errno
> 2] No such file or directory:
> '/usr/share/hplip/ui5/devicesetupdialog.py'[Errno 2] No such file or
> directory: '/usr/share/hplip/ui5/devicesetupdialog_base.py'[Errno 2] No
> such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/deviceuricombobox.py'[Errno
> 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/devmgr5.py'[Errno 2] No
> such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/devmgr5_base.py'[Errno 2] No
> such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/devmgr_ext.py'[Errno 2] No
> such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/fabgrouptable.py'[Errno 2] No
> such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/fabnametable.py'[Errno 2] No
> such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/fabwindow.py'[Errno 2] No
> such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/fabwindow_base.py'[Errno 2]
> No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/faxsetupdialog.py'[Errno
> 2] No such file or directory:
> '/usr/share/hplip/ui5/faxsetupdialog_base.py'[Errno 2] No such file or
> directory: '/usr/share/hplip/ui5/filetable.py'[Errno 2] No such file or
> directory: '/usr/share/hplip/ui5/firmwaredialog.py'[Errno 2] No such file
> or directory: '/usr/share/hplip/ui5/firmwaredialog_base.py'[Errno 2] No
> such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/infodialog.py'[Errno 2] No
> such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/infodialog_base.py'[Errno 2]
> No such file or directory:
> '/usr/share/hplip/ui5/linefeedcaldialog.py'[Errno 2] No such file or
> directory: '/usr/share/hplip/ui5/linefeedcaldialog_base.py'[Errno 2] No
> such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/loadpapergroupbox.py'[Errno
> 2] No such file or directory:
> '/usr/share/hplip/ui5/makecopiesdialog.py'[Errno 2] No such file or
> directory: '/usr/share/hplip/ui5/makecopiesdialog_base.py'[Errno 2] No such
> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/mimetypesdialog.py'[Errno 2] No
> such file or directory:
> '/usr/share/hplip/ui5/mimetypesdialog_base.py'[Errno 2] No such file or
> directory: '/usr/share/hplip/ui5/nodevicesdialog.py'[Errno 2] No such file
> or directory: '/usr/share/hplip/ui5/nodevicesdialog_base.py'[Errno 2] No
> such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/plugindiagnose.py'[Errno 2]
> No such file or directory:
> '/usr/share/hplip/ui5/plugindiagnose_base.py'[Errno 2] No such file or
> directory: '/usr/share/hplip/ui5/plugindialog.py'[Errno 2] No such file or
> directory: '/usr/share/hplip/ui5/plugindialog_base.py'[Errno 2] No such
> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/pluginlicensedialog.py'[Errno 2]
> No such file or directory:
> '/usr/share/hplip/ui5/pluginlicensedialog_base.py'[Errno 2] No such file or
> directory: '/usr/share/hplip/ui5/pqdiagdialog.py'[Errno 2] No such file or
> directory: '/usr/share/hplip/ui5/pqdiagdialog_base.py'[Errno 2] No such
> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printdialog.py'[Errno 2] No such
> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printdialog_base.py'[Errno 2] No
> such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printernamecombobox.py'[Errno
> 2] No such file or directory:
> '/usr/share/hplip/ui5/printsettings_base.py'[Errno 2] No such file or
> directory: '/usr/share/hplip/ui5/printsettingsdialog.py'[Errno 2] No such
> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printsettingsdialog_base.py'[Errno
> 2] No such file or directory:
> '/usr/share/hplip/ui5/printsettingstoolbox.py'[Errno 2] No such file or
> directory: '/usr/share/hplip/ui5/printtestpagedialog.py'[Errno 2] No such
> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printtestpagedialog_base.py'[Errno
> 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/queuesconf.py'[Errno 2]
> No such file or directory:
> '/usr/share/hplip/ui5/readonlyradiobutton.py'[Errno 2] No such file or
> directory: '/usr/share/hplip/ui5/sendfaxdialog.py'[Errno 2] No such file or
> directory: '/usr/share/hplip/ui5/sendfaxdialog_base.py'[Errno 2] No such
> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/settingsdialog.py'[Errno 2] No
> such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/settingsdialog_base.py'[Errno
> 2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/setupdialog.py'[Errno
> 2] No such file or directory:
> '/usr/share/hplip/ui5/setupdialog_base.py'[Errno 2] No such file or
> directory: '/usr/share/hplip/ui5/setupdialog_base5.py'[Errno 2] No such
> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/systemtray.py'[Errno 2] No such
> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/systrayframe.py'[Errno 2] No such
> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/systrayframe_base.py'[Errno 2] No
> such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/ui_utils.py'[Errno 2] No such
> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/upgradedialog.py'[Errno 2] No such
> file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/upgradedialog_base.py'[Errno 2] No
> such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/wifisetupdialog.py'[Errno 2]
> No such file or directory:
> '/usr/share/hplip/ui5/wifisetupdialog_base.py'error running python rtupdate
> hook hplip-datadpkg: s'ha produït un error en processar el paquet python3
> (--configure): installed python3 package post-installation script
> subprocess returned error exit status 4dpkg: problemes de dependències
> impedeixen la configuració de
> python3-update-manager: python3-update-manager depèn de python3:any (>=
> 3.3.2-2~); tot i així: El paquet python3 encara no està configurat.dpkg:
> s'ha produït un error en processar el paquet python3-update-manager
> (--configure): problemes de dependències - es deixa sense configurarNo s'ha
> escrit cap informe perquè el missatge d'error indica que és un error de
> seguiment de una fallida
> anterior.
> dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de
> python3-dev: python3-dev depèn de python3 (= 3.6.7-1~18.04); tot i així:
> El paquet python3 encara no està configurat.dpkg: s'ha produït un error en
> processar el paquet python3-dev (--configure): problemes de dependències -
> es deixa sense configurarNo s'ha escrit cap informe perquè el missatge
> d'error indica que és un error de seguiment de una fallida
> anterior.
> dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de
> gnome-shell: gnome-shell depèn de python3; tot i així: El paquet python3
> encara no està configurat.dpkg: s'ha produït un error en processar el
> paquet gnome-shell (--configure): problemes de dependències - es deixa
> sense configurarNo s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat
> MaxReports                              dpkg:
> problemes de dependències impedeixen la configuració de
> unattended-upgrades: unattended-upgrades depèn de python3; tot i així: El
> paquet python3 encara no està configurat.dpkg: s'ha produït un error en
> processar el paquet unattended-upgrades (--configure): problemes de
> dependències - es deixa sense configurarNo s'ha escrit cap informe perquè
> ja s'ha superat
> MaxReports                              dpkg:
> problemes de dependències impedeixen la configuració de
> update-manager: update-manager depèn de python3:any (>= 3.3.2-2~); tot i
> així: El paquet python3 encara no està configurat. update-manager depèn de
> policykit-1-gnome | polkit-kde-agent-1 | lxpolkit | lxqt-policykit |
> mate-polkit | polkit-1-auth-agent; tot i així: El paquet policykit-1-gnome
> no està instal·lat. El paquet polkit-kde-agent-1 no està instal·lat. El
> paquet lxpolkit no està instal·lat. El paquet lxqt-policykit no està
> instal·lat. El paquet mate-polkit no està instal·lat. El paquet
> polkit-1-auth-agent no està instal·lat. El paquet gnome-shell que proveeix
> polkit-1-auth-agent no està configurat.dpkg: s'ha produït un error en
> processar el paquet update-manager (--configure): problemes de dependències
> - es deixa sense configurarNo s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha
> superat
> MaxReports                              dpkg:
> problemes de dependències impedeixen la configuració de
> python3-gdbm:amd64: python3-gdbm:amd64 depèn de python3 (>= 3.6.6-1~); tot
> i així: El paquet python3 encara no està configurat. python3-gdbm:amd64
> depèn de python3 (<< 3.8); tot i així: El paquet python3 encara no està
> configurat.dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet
> python3-gdbm:amd64 (--configure): problemes de dependències - es deixa
> sense configurarNo s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat
> MaxReports                              dpkg:
> problemes de dependències impedeixen processar els activadors de
> gnome-menus: gnome-menus depèn de python3:any (>= 3.1~); tot i així: El
> paquet python3 encara no està configurat.dpkg: s'ha produït un error en
> processar el paquet gnome-menus (--configure): problemes de dependències -
> es deixen els activadors sense processarNo s'ha escrit cap informe perquè
> ja s'ha superat
> MaxReports                              dpkg:
> problemes de dependències impedeixen la configuració de
> python3-lib2to3: python3-lib2to3 depèn de python3 (>= 3.6.6-1~); tot i
> així: El paquet python3 encara no està configurat. python3-lib2to3 depèn
> de python3 (<< 3.8); tot i així: El paquet python3 encara no està
> configurat.dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet
> python3-lib2to3 (--configure): problemes de dependències - es deixa sense
> configurarNo s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat
> MaxReports                              dpkg:
> problemes de dependències impedeixen la configuració de
> python3-distutils: python3-distutils depèn de python3 (>= 3.6.6-1~); tot i
> així: El paquet python3 encara no està configurat. python3-distutils depèn
> de python3 (<< 3.8); tot i així: El paquet python3 encara no està
> configurat. python3-distutils depèn de python3-lib2to3 (>= 3.6.4); tot i
> així: El paquet python3-lib2to3 encara no està configurat.dpkg: s'ha
> produït un error en processar el paquet python3-distutils
> (--configure): problemes de dependències - es deixa sense configurarNo s'ha
> escrit cap informe perquè ja s'ha superat
> MaxReports                              dpkg:
> problemes de dependències impedeixen la configuració de
> update-manager-core: update-manager-core depèn de python3:any (>= 3.2~);
> tot i així: El paquet python3 encara no està
> configurat. update-manager-core depèn de python3-update-manager (=
> 1:18.04.11.7); tot i així: El paquet python3-update-manager encara no està
> configurat.dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet
> update-manager-core (--configure): problemes de dependències - es deixa
> sense configurarNo s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat
> MaxReports                              S'han
> trobat errors en
> processar: python3 python3-update-manager python3-dev gnome-shell unattended-upgrades update-manager python3-gdbm:amd64 gnome-menus python3-lib2to3 python3-distutils update-manager-coreE:
> Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)*
>
> No sé com començar a arreglar-ho.
>
> Gràcies.
>
>
> --
> Via Catalana tram 766
>
> Ubuntu user # 14.191
> --
> Ubuntu-cat mailing list
> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20181124/974d53b1/attachment-0001.html>


Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat