[Ubuntu-cat] PROBLEMA AMB ELS PAQUETS

Joan J. Gràcia jjgracia a gmail.com
dis nov 24 08:40:20 UTC 2018


Hola companys, a veure si em podeu ajudar amb això:
Al fer una actualització va donar un problema amb Python....que crec que ve
d'un problema anterior al instalar la impresora, encara que aquesta
funciona.

Us paso el detall del problema que dona al intentar fer sudo apt -f install:


*joan a joan-Precision-WorkStation-390:~$ sudo apt -f installS'està llegint
la llista de paquets… Fet S'està construint l'arbre de dependències
S'està llegint la informació de l'estat… Fet0 actualitzats, 0 nous a
instal·lar, 0 a suprimir i 0 no actualitzats.10 no instal·lats o suprimits
completament.Després d'aquesta operació s'empraran 0 B d'espai en disc
addicional.S'està configurant python3 (3.6.7-1~18.04)…running python
rtupdate hooks for python3.6...E: py3compile:183: cannot create directory
/usr/share/hplip/ui5/__pycache__: FileNotFoundError(2, 'No such file or
directory')[Errno 2] No such file or directory:
'/usr/share/hplip/ui5/aboutdialog.py'[Errno 2] No such file or directory:
'/usr/share/hplip/ui5/aboutdialog_base.py'[Errno 2] No such file or
directory: '/usr/share/hplip/ui5/aligndialog.py'[Errno 2] No such file or
directory: '/usr/share/hplip/ui5/aligndialog_base.py'[Errno 2] No such file
or directory: '/usr/share/hplip/ui5/cleandialog.py'[Errno 2] No such file
or directory: '/usr/share/hplip/ui5/cleandialog_base.py'[Errno 2] No such
file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/colorcaldialog.py'[Errno 2] No
such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/colorcaldialog_base.py'[Errno
2] No such file or directory:
'/usr/share/hplip/ui5/devicesetupdialog.py'[Errno 2] No such file or
directory: '/usr/share/hplip/ui5/devicesetupdialog_base.py'[Errno 2] No
such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/deviceuricombobox.py'[Errno
2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/devmgr5.py'[Errno 2] No
such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/devmgr5_base.py'[Errno 2] No
such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/devmgr_ext.py'[Errno 2] No
such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/fabgrouptable.py'[Errno 2] No
such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/fabnametable.py'[Errno 2] No
such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/fabwindow.py'[Errno 2] No
such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/fabwindow_base.py'[Errno 2]
No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/faxsetupdialog.py'[Errno
2] No such file or directory:
'/usr/share/hplip/ui5/faxsetupdialog_base.py'[Errno 2] No such file or
directory: '/usr/share/hplip/ui5/filetable.py'[Errno 2] No such file or
directory: '/usr/share/hplip/ui5/firmwaredialog.py'[Errno 2] No such file
or directory: '/usr/share/hplip/ui5/firmwaredialog_base.py'[Errno 2] No
such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/infodialog.py'[Errno 2] No
such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/infodialog_base.py'[Errno 2]
No such file or directory:
'/usr/share/hplip/ui5/linefeedcaldialog.py'[Errno 2] No such file or
directory: '/usr/share/hplip/ui5/linefeedcaldialog_base.py'[Errno 2] No
such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/loadpapergroupbox.py'[Errno
2] No such file or directory:
'/usr/share/hplip/ui5/makecopiesdialog.py'[Errno 2] No such file or
directory: '/usr/share/hplip/ui5/makecopiesdialog_base.py'[Errno 2] No such
file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/mimetypesdialog.py'[Errno 2] No
such file or directory:
'/usr/share/hplip/ui5/mimetypesdialog_base.py'[Errno 2] No such file or
directory: '/usr/share/hplip/ui5/nodevicesdialog.py'[Errno 2] No such file
or directory: '/usr/share/hplip/ui5/nodevicesdialog_base.py'[Errno 2] No
such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/plugindiagnose.py'[Errno 2]
No such file or directory:
'/usr/share/hplip/ui5/plugindiagnose_base.py'[Errno 2] No such file or
directory: '/usr/share/hplip/ui5/plugindialog.py'[Errno 2] No such file or
directory: '/usr/share/hplip/ui5/plugindialog_base.py'[Errno 2] No such
file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/pluginlicensedialog.py'[Errno 2]
No such file or directory:
'/usr/share/hplip/ui5/pluginlicensedialog_base.py'[Errno 2] No such file or
directory: '/usr/share/hplip/ui5/pqdiagdialog.py'[Errno 2] No such file or
directory: '/usr/share/hplip/ui5/pqdiagdialog_base.py'[Errno 2] No such
file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printdialog.py'[Errno 2] No such
file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printdialog_base.py'[Errno 2] No
such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printernamecombobox.py'[Errno
2] No such file or directory:
'/usr/share/hplip/ui5/printsettings_base.py'[Errno 2] No such file or
directory: '/usr/share/hplip/ui5/printsettingsdialog.py'[Errno 2] No such
file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printsettingsdialog_base.py'[Errno
2] No such file or directory:
'/usr/share/hplip/ui5/printsettingstoolbox.py'[Errno 2] No such file or
directory: '/usr/share/hplip/ui5/printtestpagedialog.py'[Errno 2] No such
file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/printtestpagedialog_base.py'[Errno
2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/queuesconf.py'[Errno 2]
No such file or directory:
'/usr/share/hplip/ui5/readonlyradiobutton.py'[Errno 2] No such file or
directory: '/usr/share/hplip/ui5/sendfaxdialog.py'[Errno 2] No such file or
directory: '/usr/share/hplip/ui5/sendfaxdialog_base.py'[Errno 2] No such
file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/settingsdialog.py'[Errno 2] No
such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/settingsdialog_base.py'[Errno
2] No such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/setupdialog.py'[Errno
2] No such file or directory:
'/usr/share/hplip/ui5/setupdialog_base.py'[Errno 2] No such file or
directory: '/usr/share/hplip/ui5/setupdialog_base5.py'[Errno 2] No such
file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/systemtray.py'[Errno 2] No such
file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/systrayframe.py'[Errno 2] No such
file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/systrayframe_base.py'[Errno 2] No
such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/ui_utils.py'[Errno 2] No such
file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/upgradedialog.py'[Errno 2] No such
file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/upgradedialog_base.py'[Errno 2] No
such file or directory: '/usr/share/hplip/ui5/wifisetupdialog.py'[Errno 2]
No such file or directory:
'/usr/share/hplip/ui5/wifisetupdialog_base.py'error running python rtupdate
hook hplip-datadpkg: s'ha produït un error en processar el paquet python3
(--configure): installed python3 package post-installation script
subprocess returned error exit status 4dpkg: problemes de dependències
impedeixen la configuració de
python3-update-manager: python3-update-manager depèn de python3:any (>=
3.3.2-2~); tot i així: El paquet python3 encara no està configurat.dpkg:
s'ha produït un error en processar el paquet python3-update-manager
(--configure): problemes de dependències - es deixa sense configurarNo s'ha
escrit cap informe perquè el missatge d'error indica que és un error de
seguiment de una fallida
anterior.
dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de
python3-dev: python3-dev depèn de python3 (= 3.6.7-1~18.04); tot i així:
El paquet python3 encara no està configurat.dpkg: s'ha produït un error en
processar el paquet python3-dev (--configure): problemes de dependències -
es deixa sense configurarNo s'ha escrit cap informe perquè el missatge
d'error indica que és un error de seguiment de una fallida
anterior.
dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de
gnome-shell: gnome-shell depèn de python3; tot i així: El paquet python3
encara no està configurat.dpkg: s'ha produït un error en processar el
paquet gnome-shell (--configure): problemes de dependències - es deixa
sense configurarNo s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat
MaxReports                              dpkg:
problemes de dependències impedeixen la configuració de
unattended-upgrades: unattended-upgrades depèn de python3; tot i així: El
paquet python3 encara no està configurat.dpkg: s'ha produït un error en
processar el paquet unattended-upgrades (--configure): problemes de
dependències - es deixa sense configurarNo s'ha escrit cap informe perquè
ja s'ha superat
MaxReports                              dpkg:
problemes de dependències impedeixen la configuració de
update-manager: update-manager depèn de python3:any (>= 3.3.2-2~); tot i
així: El paquet python3 encara no està configurat. update-manager depèn de
policykit-1-gnome | polkit-kde-agent-1 | lxpolkit | lxqt-policykit |
mate-polkit | polkit-1-auth-agent; tot i així: El paquet policykit-1-gnome
no està instal·lat. El paquet polkit-kde-agent-1 no està instal·lat. El
paquet lxpolkit no està instal·lat. El paquet lxqt-policykit no està
instal·lat. El paquet mate-polkit no està instal·lat. El paquet
polkit-1-auth-agent no està instal·lat. El paquet gnome-shell que proveeix
polkit-1-auth-agent no està configurat.dpkg: s'ha produït un error en
processar el paquet update-manager (--configure): problemes de dependències
- es deixa sense configurarNo s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha
superat
MaxReports                              dpkg:
problemes de dependències impedeixen la configuració de
python3-gdbm:amd64: python3-gdbm:amd64 depèn de python3 (>= 3.6.6-1~); tot
i així: El paquet python3 encara no està configurat. python3-gdbm:amd64
depèn de python3 (<< 3.8); tot i així: El paquet python3 encara no està
configurat.dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet
python3-gdbm:amd64 (--configure): problemes de dependències - es deixa
sense configurarNo s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat
MaxReports                              dpkg:
problemes de dependències impedeixen processar els activadors de
gnome-menus: gnome-menus depèn de python3:any (>= 3.1~); tot i així: El
paquet python3 encara no està configurat.dpkg: s'ha produït un error en
processar el paquet gnome-menus (--configure): problemes de dependències -
es deixen els activadors sense processarNo s'ha escrit cap informe perquè
ja s'ha superat
MaxReports                              dpkg:
problemes de dependències impedeixen la configuració de
python3-lib2to3: python3-lib2to3 depèn de python3 (>= 3.6.6-1~); tot i
així: El paquet python3 encara no està configurat. python3-lib2to3 depèn
de python3 (<< 3.8); tot i així: El paquet python3 encara no està
configurat.dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet
python3-lib2to3 (--configure): problemes de dependències - es deixa sense
configurarNo s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat
MaxReports                              dpkg:
problemes de dependències impedeixen la configuració de
python3-distutils: python3-distutils depèn de python3 (>= 3.6.6-1~); tot i
així: El paquet python3 encara no està configurat. python3-distutils depèn
de python3 (<< 3.8); tot i així: El paquet python3 encara no està
configurat. python3-distutils depèn de python3-lib2to3 (>= 3.6.4); tot i
així: El paquet python3-lib2to3 encara no està configurat.dpkg: s'ha
produït un error en processar el paquet python3-distutils
(--configure): problemes de dependències - es deixa sense configurarNo s'ha
escrit cap informe perquè ja s'ha superat
MaxReports                              dpkg:
problemes de dependències impedeixen la configuració de
update-manager-core: update-manager-core depèn de python3:any (>= 3.2~);
tot i així: El paquet python3 encara no està
configurat. update-manager-core depèn de python3-update-manager (=
1:18.04.11.7); tot i així: El paquet python3-update-manager encara no està
configurat.dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet
update-manager-core (--configure): problemes de dependències - es deixa
sense configurarNo s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat
MaxReports                              S'han
trobat errors en
processar: python3 python3-update-manager python3-dev gnome-shell
unattended-upgrades update-manager python3-gdbm:amd64 gnome-menus
python3-lib2to3 python3-distutils update-manager-coreE:
Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)*

No sé com començar a arreglar-ho.

Gràcies.


-- 
Via Catalana tram 766

Ubuntu user # 14.191
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20181124/1d5dd85c/attachment-0001.html>


Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat