[Ubuntu-cat] Instalació LAMP en Ubuntu 16.04

Miki mikcat a gmail.com
div set 1 06:26:33 UTC 2017


en comptes de fer-ho via  setup-config.php
fes-ho com et vaig indicar l'altre dia, copiant el wp-config-sample.php i
ficant les dades directament allà

El dia 31 d’agost de 2017 a les 13:34, Joan Carles <palimsesto a gmail.com>
ha escrit:

> Hola!
>
> Doncs aprofitant l'ocasió, tot d'una he volgut afegir el portàtil també i
> he repetit les indicacions que feies al teu mail.
> He tingut dos problemes que m'han empipat una estona gran.
> El primer que al crear la BD nova em deixa que la sintaxi del
> GRANT ALL PRIVILEGES.....
> doncs que el password no l'admetia, dient-me que era l'error 1819 (HY000),
> sobre el qual he investigat i he trobat que demanava posar un password més
> llarg amb números i caracters especial i tot la mandanga. Fet i s'ho ha
> empassat.
>
> Amb aquest apartat:
>
> "Et poso la config de l'apache per tal que quan entris a:
> http://localhost t'aparegui ja el wordpress:
>
> sudo a2enmod rewrite"
>
> no tenia el a2enmod instal·lat i ho he fet doncs el link de localhost
> únicament em mostrava l'Apache
> i si vull accedir al wordpress, cal que ho especifique
> localhost/wordpress, altrament no .
>
> Finalment després de tot puc accedir a localhost/wordpress/setup-config.php
> i apareix la pantalla de configuració de WP , tan nom de la base de dades
> creada, usuari, però amb la contrasenya no hi ha déu. Hi mira que he
> repetit la que em demanava per acomplir i salvar l'error aquell que  he
> esmentat del 1819...
> Doncs res, encara no puc entrar.
>
> Bo, quan pugues ja diràs.
>
> Salutacions.
>
>
> El dia 31 d’agost de 2017 a les 8:28, Miki <mikcat a gmail.com> ha escrit:
>
>> Bones Joan Carles, de res ;)
>>
>> Som-hi doncs, per instalar el wordpress només et cal crear-li una base de
>> dades (i un usuari per ell millor...):
>>
>> Et fico en negreta el que pots canviar i el que has de recordar per
>> després.
>>
>> Creem la bbdd
>>
>> $mysql -u root -p
>> Enter password:
>> Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
>> Your MySQL connection id is 5340 to server version: 3.23.54
>>
>> Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
>>
>> mysql> CREATE DATABASE *wordpress*;
>> Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
>>
>> mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *wordpress*.* TO '*nomusuariwp*'@'localhost'
>> IDENTIFIED BY '*unpassword*';
>> Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
>>
>> mysql> FLUSH PRIVILEGES;
>> Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
>>
>> mysql> EXIT
>> Bye
>> $
>>
>> Baixem i descomprimim el wordpress
>> cd /var/www
>> /var/www$ sudo wget https://ca.wordpress.org/wordpress-4.8.1-ca.tar.gz
>> /var/www$ sudo tar -xzvf wordpress-4.8.1-ca.tar.gz
>> /var/www$ sudo chown -R www-data.www-data wordpress
>>
>> /var/www$ cd wordpress
>> /var/www/wordpress$ sudo cp wp-config-sample.php wp-config.php
>>
>> Aquí toca editar la config amb el teu editor preferit, et recomano geany
>> per exemple:
>> /var/www/wordpress$ sudo aptitude install geany
>>
>> /var/www/wordpress$ sudo geany wp-config.php
>>
>> Fiques les dades de la bbdd creada abans:
>>
>> define('DB_NAME', '*wordpress*');
>> define('DB_USER', '*nomusuariwp*');
>> define('DB_PASSWORD', '*unpassword*');
>>
>> Vas a aquesta url:
>> https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/
>>
>> I copies el que et surti reemplaçant tot aquest tros:
>>
>> define('AUTH_KEY',         'put your unique phrase here');
>> define('SECURE_AUTH_KEY',  'put your unique phrase here');
>> define('LOGGED_IN_KEY',    'put your unique phrase here');
>> define('NONCE_KEY',        'put your unique phrase here');
>> define('AUTH_SALT',        'put your unique phrase here');
>> define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
>> define('LOGGED_IN_SALT',   'put your unique phrase here');
>> define('NONCE_SALT',       'put your unique phrase here');
>>
>>
>> Ja pots desar el fitxer i sortir.
>>
>> Amb això tenim el wordpress a punt
>>
>> Et poso la config de l'apache per tal que quan entris a:
>> http://localhost t'aparegui ja el wordpress:
>>
>> sudo a2enmod rewrite
>>
>> sudo geany /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
>>
>> Veuràs que hi ha un:
>>
>> DocumentRoot /var/www
>>
>> Comenta-ho i fica-li el worpdress:
>> #DocumentRoot /var/www
>> DocumentRoot /var/www/wordpress
>>
>> Afegeix això just a sota:
>> <Directory /var/www/wordpress>
>>         AllowOverride All
>>         Require all granted
>> </Directory>
>>
>> Desa tanca i reinicia l'apache
>> sudo service apache2 restart
>>
>> i ara ja pots executar l'instalador del wordpress:
>>
>> http://localhost/wp-admin/install.php
>>
>> I seguir les instruccions
>>
>> Salut !
>> Miki
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> El dia 30 d’agost de 2017 a les 18:36, Joan Carles <palimsesto a gmail.com>
>> ha escrit:
>>
>>> El 30/08/17 a les 13:52, Miki ha escrit:
>>>
>>> per al wordpress no et cal el phpmyadmin
>>>
>>> com sigui aquest error és perque has copiat la comanda directament de la
>>> web, els <i> </i> sobren que és html per ficar-ho en cursiva
>>>
>>>
>>> Hola Miki!
>>>
>>> Gràcies per treure'm de l'embolic que se havia general a la meva màquina
>>> amb l'instal·ació de LAMP per posar Wordpress en local.
>>>
>>> Dius, però, que no calia instal·lar phpmyadmin i no ho trobe a la xarxa
>>> com fer una instal·lació  sense phpmyadmin.
>>> Pots donar-me alguna referència on poder mirar, doncs no ho trobe a
>>> totes les cerques que faig.
>>>
>>> Ja diràs, gràcies.
>>>
>>>
>>> --
>>> Salutacions,
>>>
>>> Joan Carles
>>> Usuari GNU/Linux #324197#http://counter.li.org/
>>>
>>>
>>> --
>>> Ubuntu-cat mailing list
>>> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
>>> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailm
>>> an/listinfo/ubuntu-cat
>>>
>>>
>>
>> --
>> Ubuntu-cat mailing list
>> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
>> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailm
>> an/listinfo/ubuntu-cat
>>
>>
>
>
> --
> Joan Carles
> Usuari GNU/Linux #324197
>
> --
> Ubuntu-cat mailing list
> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/
> mailman/listinfo/ubuntu-cat
>
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20170901/5522c836/attachment-0001.html>


Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat