[Ubuntu-cat] Brother MFC-5860CN

Walter Garcia-Fontes walter.garcia a upf.edu
dij jul 6 12:56:17 UTC 2017


* JOAN BLANCO ESCUDERO, jblanco1 a xtec.cat [06/07/17 14:52]:
> Gràcies, Walter
> 
> A init.d no hi ha cap K36cups, ni em sembla que a tot l'ordinador tampoc.
> Si està en canvi el cups
> No sé perquè diu que en troba cap dels dos.
> Seguirem buscant...

Potser si crees un fitxer K36cups i li poses un mínim inventat:

#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides:     blabla
# Required-Start:  $syslog
# Required-Stop:   $syslog
# Default-Start:   2 3 4 5
# Default-Stop:   0 1 6
# Short-Description: blabla
# Description:
#
### END INIT INFO

et deixarà continuar i desbloquejar el que t'està passant. Si no
funciona, s'elimina i ja està.


-- 
Walter Garcia-Fontes
L'Hospitalet de Llobregat
Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat