[Ubuntu-cat] Instalació LAMP en Ubuntu 16.04

Joan Carles palimsesto a gmail.com
dic ago 30 06:02:47 UTC 2017


Hola!
Doncs pose les instruccions que dius per ordre:


El 30/08/17 a les 07:16, Miki ha escrit:
> Ok prova a reinstalar el mysql-server amb:
>
> sudo apt-get --reinstall install mysql-server
palimsesto a palimsesto-GA-MA770-UD3:~$ sudo apt-get --reinstall install 
mysql-server
[sudo] contrasenya per a palimsesto:
S'està llegint la llista de paquets… Fet
S'està construint l'arbre de dependències
S'està llegint la informació de l'estat… Fet
Els paquets següents s'han instaŀlat automàticament i ja no són necessaris:
  linux-headers-4.10.0-30 linux-headers-4.10.0-30-generic 
linux-headers-4.4.0-92
  linux-headers-4.4.0-92-generic linux-image-4.10.0-30-generic 
linux-image-4.4.0-92-generic
  linux-image-extra-4.10.0-30-generic linux-image-extra-4.4.0-92-generic
Empreu «sudo apt autoremove» per a suprimir-los.
0 actualitzats, 0 nous a instaŀlar, 1 reinstaŀlats, 0 a suprimir i 0 no 
actualitzats.
2 no instaŀlats o suprimits completament.
Després d'aquesta operació s'empraran 0 B d'espai en disc addicional.
E: Internal Error, No file name for mysql-server:amd64

i com veuràs em demana fer un autoremove, que una vegada fet, a la part 
final surten errors...

palimsesto a palimsesto-GA-MA770-UD3:~$ sudo apt autoremove
S'està llegint la llista de paquets… Fet
S'està construint l'arbre de dependències
S'està llegint la informació de l'estat… Fet
Es SUPRIMIRAN els paquets següents:
  linux-headers-4.10.0-30 linux-headers-4.10.0-30-generic 
linux-headers-4.4.0-92
  linux-headers-4.4.0-92-generic linux-image-4.10.0-30-generic 
linux-image-4.4.0-92-generic
  linux-image-extra-4.10.0-30-generic linux-image-extra-4.4.0-92-generic
0 actualitzats, 0 nous a instaŀlar, 8 a suprimir i 0 no actualitzats.
2 no instaŀlats o suprimits completament.
Després d'aquesta operació s'alliberaran 605 MB d'espai en disc.
Voleu continuar? [S/n] s
(S'està llegint la base de dades… hi ha 380388 fitxers i directoris 
instal·lats actualment.)
S'està desinstal·lant linux-headers-4.10.0-30-generic 
(4.10.0-30.34~16.04.1)…
S'està desinstal·lant linux-headers-4.10.0-30 (4.10.0-30.34~16.04.1)…
S'està desinstal·lant linux-headers-4.4.0-92-generic (4.4.0-92.115)…
S'està desinstal·lant linux-headers-4.4.0-92 (4.4.0-92.115)…
S'està desinstal·lant linux-image-extra-4.10.0-30-generic 
(4.10.0-30.34~16.04.1)…
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 
4.10.0-30-generic /boot/vmlinuz-4.10.0-30-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/dkms 4.10.0-30-generic 
/boot/vmlinuz-4.10.0-30-generic
Error! Your kernel headers for kernel 4.10.0-30-generic cannot be found.
Please install the linux-headers-4.10.0-30-generic package,
or use the --kernelsourcedir option to tell DKMS where it's located
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 
4.10.0-30-generic /boot/vmlinuz-4.10.0-30-generic
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.10.0-30-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/pm-utils 4.10.0-30-generic 
/boot/vmlinuz-4.10.0-30-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/unattended-upgrades 
4.10.0-30-generic /boot/vmlinuz-4.10.0-30-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/update-notifier 
4.10.0-30-generic /boot/vmlinuz-4.10.0-30-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub 
4.10.0-30-generic /boot/vmlinuz-4.10.0-30-generic
Generating grub configuration file ...
Avís: Setting GRUB_TIMEOUT to a non-zero value when GRUB_HIDDEN_TIMEOUT 
is set is no longer supported.
S'ha trobat una imatge de linux: /boot/vmlinuz-4.10.0-33-generic
s'ha trobat una imatge de initrd: /boot/initrd.img-4.10.0-33-generic
S'ha trobat una imatge de linux: /boot/vmlinuz-4.10.0-32-generic
s'ha trobat una imatge de initrd: /boot/initrd.img-4.10.0-32-generic
S'ha trobat una imatge de linux: /boot/vmlinuz-4.10.0-30-generic
s'ha trobat una imatge de initrd: /boot/initrd.img-4.10.0-30-generic
S'ha trobat una imatge de linux: /boot/vmlinuz-4.4.0-93-generic
s'ha trobat una imatge de initrd: /boot/initrd.img-4.4.0-93-generic
S'ha trobat una imatge de linux: /boot/vmlinuz-4.4.0-92-generic
s'ha trobat una imatge de initrd: /boot/initrd.img-4.4.0-92-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
fet
S'està desinstal·lant linux-image-4.10.0-30-generic (4.10.0-30.34~16.04.1)…
Examining /etc/kernel/prerm.d.
run-parts: executing /etc/kernel/prerm.d/dkms 4.10.0-30-generic 
/boot/vmlinuz-4.10.0-30-generic
dkms: removing: bbswitch 0.8 (4.10.0-30-generic) (x86_64)

-------- Uninstall Beginning --------
Module: bbswitch
Version: 0.8
Kernel: 4.10.0-30-generic (x86_64)
-------------------------------------

Status: Before uninstall, this module version was ACTIVE on this kernel.

bbswitch.ko:
 - Uninstallation
  - Deleting from: /lib/modules/4.10.0-30-generic/updates/dkms/
 - Original module
  - No original module was found for this module on this kernel.
  - Use the dkms install command to reinstall any previous module version.

depmod....

DKMS: uninstall completed.
Examining /etc/kernel/postrm.d .
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 
4.10.0-30-generic /boot/vmlinuz-4.10.0-30-generic
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.10.0-30-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 
4.10.0-30-generic /boot/vmlinuz-4.10.0-30-generic
Generating grub configuration file ...
Avís: Setting GRUB_TIMEOUT to a non-zero value when GRUB_HIDDEN_TIMEOUT 
is set is no longer supported.
S'ha trobat una imatge de linux: /boot/vmlinuz-4.10.0-33-generic
s'ha trobat una imatge de initrd: /boot/initrd.img-4.10.0-33-generic
S'ha trobat una imatge de linux: /boot/vmlinuz-4.10.0-32-generic
s'ha trobat una imatge de initrd: /boot/initrd.img-4.10.0-32-generic
S'ha trobat una imatge de linux: /boot/vmlinuz-4.4.0-93-generic
s'ha trobat una imatge de initrd: /boot/initrd.img-4.4.0-93-generic
S'ha trobat una imatge de linux: /boot/vmlinuz-4.4.0-92-generic
s'ha trobat una imatge de initrd: /boot/initrd.img-4.4.0-92-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
fet
S'està desinstal·lant linux-image-extra-4.4.0-92-generic (4.4.0-92.115)…
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 
4.4.0-92-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-92-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/dkms 4.4.0-92-generic 
/boot/vmlinuz-4.4.0-92-generic
Error! Your kernel headers for kernel 4.4.0-92-generic cannot be found.
Please install the linux-headers-4.4.0-92-generic package,
or use the --kernelsourcedir option to tell DKMS where it's located
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 
4.4.0-92-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-92-generic
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.4.0-92-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/pm-utils 4.4.0-92-generic 
/boot/vmlinuz-4.4.0-92-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/unattended-upgrades 
4.4.0-92-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-92-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/update-notifier 
4.4.0-92-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-92-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub 
4.4.0-92-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-92-generic
Generating grub configuration file ...
Avís: Setting GRUB_TIMEOUT to a non-zero value when GRUB_HIDDEN_TIMEOUT 
is set is no longer supported.
S'ha trobat una imatge de linux: /boot/vmlinuz-4.10.0-33-generic
s'ha trobat una imatge de initrd: /boot/initrd.img-4.10.0-33-generic
S'ha trobat una imatge de linux: /boot/vmlinuz-4.10.0-32-generic
s'ha trobat una imatge de initrd: /boot/initrd.img-4.10.0-32-generic
S'ha trobat una imatge de linux: /boot/vmlinuz-4.4.0-93-generic
s'ha trobat una imatge de initrd: /boot/initrd.img-4.4.0-93-generic
S'ha trobat una imatge de linux: /boot/vmlinuz-4.4.0-92-generic
s'ha trobat una imatge de initrd: /boot/initrd.img-4.4.0-92-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
fet
S'està desinstal·lant linux-image-4.4.0-92-generic (4.4.0-92.115)…
Examining /etc/kernel/prerm.d.
run-parts: executing /etc/kernel/prerm.d/dkms 4.4.0-92-generic 
/boot/vmlinuz-4.4.0-92-generic
dkms: removing: bbswitch 0.8 (4.4.0-92-generic) (x86_64)

-------- Uninstall Beginning --------
Module: bbswitch
Version: 0.8
Kernel: 4.4.0-92-generic (x86_64)
-------------------------------------

Status: Before uninstall, this module version was ACTIVE on this kernel.

bbswitch.ko:
 - Uninstallation
  - Deleting from: /lib/modules/4.4.0-92-generic/updates/dkms/
 - Original module
  - No original module was found for this module on this kernel.
  - Use the dkms install command to reinstall any previous module version.

depmod....

DKMS: uninstall completed.
Examining /etc/kernel/postrm.d .
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 
4.4.0-92-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-92-generic
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.4.0-92-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 
4.4.0-92-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-92-generic
Generating grub configuration file ...
Avís: Setting GRUB_TIMEOUT to a non-zero value when GRUB_HIDDEN_TIMEOUT 
is set is no longer supported.
S'ha trobat una imatge de linux: /boot/vmlinuz-4.10.0-33-generic
s'ha trobat una imatge de initrd: /boot/initrd.img-4.10.0-33-generic
S'ha trobat una imatge de linux: /boot/vmlinuz-4.10.0-32-generic
s'ha trobat una imatge de initrd: /boot/initrd.img-4.10.0-32-generic
S'ha trobat una imatge de linux: /boot/vmlinuz-4.4.0-93-generic
s'ha trobat una imatge de initrd: /boot/initrd.img-4.4.0-93-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
fet
S'està configurant mysql-server-5.7 (5.7.19-0ubuntu0.16.04.1)…
Renaming removed key_buffer and myisam-recover options (if present)
ERROR: Unable to start MySQL server:
mysqld: Can't read dir of '/etc/mysql/conf.d/' (Errcode: 2 - No such 
file or directory)
mysqld: [ERROR] Fatal error in defaults handling. Program aborted!
Please take a look at https://wiki.debian.org/Teams/MySQL/FAQ for tips 
on fixing common upgrade issues.
Once the problem is resolved, run apt-get --fix-broken install to retry.
dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet mysql-server-5.7 
(--configure):
 el subprocés s'ha instal·lat el script post-installation retornà el 
codi d'eixida d'error 1
dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de mysql-server:
 mysql-server depèn de mysql-server-5.7; tot i així:
  El paquet mysql-server-5.7 encara no està configurat.

dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet mysql-server 
(--configure):
 problemes de dependències - es deixa sense configurar
No s'ha escrit cap informe perquè el missatge d'error indica que és un 
error consequent de una fallida anterior.
      S'han trobat errors en processar:
 mysql-server-5.7
 mysql-server
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

i no m'atreveixo a seguir jo sol, per no liar-la més....Ja diràs...doncs 
surten el mateix correu del que et comentava al final del correu.

Salut!

> Si acaba sense errors fes un altre
> sudo apt upgrade
>
> Per veure si ja ha quedat tot "net"...
>
> Finalment segurament també et faltaria el connector php-mysql
>
> sudo apt-get install php-mysql
>
> i no sé si l'habilita tot solet, sinó doncs:
>
> sudo phpenmod mysqli mysqlnd pdo_mysql
>
> i reinicies l'apache
>
> Salut !
> Miki
>
> 2017-08-29 20:12 GMT+02:00 Joan Carles <palimsesto a gmail.com 
> <mailto:palimsesto a gmail.com>>:
>
>   El 29/08/17 a les 15:21, Joan Carles ha escrit:
>>   Hola!
>>   Comente com abans...
>>
>>   29/08/17 a les 13:49, Miki ha escrit:
>>>   mmm, buscant per google diu que:
>>>
>>>   The installation should switch from event MPM to prefork MPM
>>>   automatically, but if it doesn't, you can switch it manually by
>>>   doing |
>>>
>>>   sudo a2dismod mpm_event|
>>
>>   |palimsesto a palimsesto-GA-MA770-UD3:~$ sudo a2dismod mpm_event
>>   [sudo] contrasenya per a palimsesto:
>>   Module mpm_event disabled.
>>   To activate the new configuration, you need to run:
>>    service apache2 restart
>>   palimsesto a palimsesto-GA-MA770-UD3:~$ service apache2 restart
>>   Job for apache2.service failed because the control process exited
>>   with error code. See "systemctl status apache2.service" and
>>   "journalctl -xe" for details.
>>   |
>>>
>>>   followed by
>>>
>>>   |sudo a2enmod mpm_prefork|.
>>
>>   palimsesto a palimsesto-GA-MA770-UD3:~$ sudo a2enmod mpm_prefork
>>   Considering conflict mpm_event for mpm_prefork:
>>   Considering conflict mpm_worker for mpm_prefork:
>>   Enabling module mpm_prefork.
>>   To activate the new configuration, you need to run:
>>    service apache2 restart
>>   palimsesto a palimsesto-GA-MA770-UD3:~$ service apache2 restart
>>   palimsesto a palimsesto-GA-MA770-UD3:~$
>>
>>>
>>>   i després tornes a fer el configtest i si tot ok reinicies l'apache
>>   palimsesto a palimsesto-GA-MA770-UD3:~$ sudo apachectl configtest
>>   AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully
>>   qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName'
>>   directive globally to suppress this message
>>   Syntax OK
>>   palimsesto a palimsesto-GA-MA770-UD3:~$
>>
>>   Reinicie Apache
>>
>>   palimsesto a palimsesto-GA-MA770-UD3:~$ service apache2 restart
>>   palimsesto a palimsesto-GA-MA770-UD3:~$
>>
>>   Llavors fins aquí, en quin punt em trobe? Sí puc llegir els .php
>>   en localhost perfectament, que abans no podia.
>>   Continue instalant Lamp pel servidor local? no cal ja? Per on he
>>   de continuar?
>>   Puc passar a instalar Wordpress?.
>>   Si pots orientar-me una mica. El motiu de tot això era tindre
>>   Lamp instal.lat per posar Wordpress, però amb tot els errors que
>>   m'han aparegut no se per on continuar.
>>   Ja em dius quan pugues.
>>
>>   Salutacions i gràcies.
>>>
>>>
>>>   -- 
>>>
>>>     Salutacions,
>>>
>>>     Joan Carles
>>>     Usuari GNU/Linux #324197#
>>>     http://counter.li.org/
>>>
>>>
>>>     --
>>>     Ubuntu-cat mailing list
>>>     Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com <mailto:Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com>
>>>     Modify settings or unsubscribe at:
>>>     https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat
>>>     <https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat>
>>>
>>>
>>>
>>>
>
>   Hola!
>
>   Doncs no se si puc continuar endavant.
>   He fet un:
>
>   sudo apt update && sudo apt upgrade
>
>   però en l'actualització de tot, fins i tot headers, image,
>   aplicacions...
>
>   ha aparegut errors:
>
>   S'està configurant mysql-server-5.7 (5.7.19-0ubuntu0.16.04.1)…
>   Renaming removed key_buffer and myisam-recover options (if present)
>   ERROR: Unable to start MySQL server:
>   mysqld: Can't read dir of '/etc/mysql/conf.d/' (Errcode: 2 - No
>   such file or directory)
>   mysqld: [ERROR] Fatal error in defaults handling. Program aborted!
>   Please take a look at https://wiki.debian.org/Teams/MySQL/FAQ
>   <https://wiki.debian.org/Teams/MySQL/FAQ> for tips on fixing
>   common upgrade issues.
>   Once the problem is resolved, run apt-get --fix-broken install to
>   retry.
>   dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet
>   mysql-server-5.7 (--configure):
>   el subprocés s'ha instal·lat el script post-installation retornà
>   el codi d'eixida d'error 1
>   dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de
>   mysql-server:
>   mysql-server depèn de mysql-server-5.7; tot i així:
>    El paquet mysql-server-5.7 encara no està configurat.
>
>   dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet mysql-server
>   (--configure):
>   problemes de dependències - es deixa sense configurar
>   No s'ha escrit cap informe perquè el missatge d'error indica que
>   és un error consequent de una fallida anterior.
>
>   ....
>   S'han trobat errors en processar:
>   mysql-server-5.7
>   mysql-server
>   E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
>
>
>
>   Com es pot solventar això?
>
>
>
>>
>>   -- 
>>   Salutacions,
>>
>>   Joan Carles
>>   Usuari GNU/Linux #324197#
>>   http://counter.li.org/
>>
>
>   -- 
>   Salutacions,
>
>   Joan Carles
>   Usuari GNU/Linux #324197#
>   http://counter.li.org/
>
>
>   --
>   Ubuntu-cat mailing list
>   Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com <mailto:Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com>
>   Modify settings or unsubscribe at:
>   https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat
>   <https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat>
>
>
>
>

-- 
Salutacions,

Joan Carles
Usuari GNU/Linux #324197#
http://counter.li.org/

-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20170830/69ecb23f/attachment-0001.html>


Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat