Ubuntu-si Skrbnik avtentikacija
Geslo za Skrbnik:

Pomembno: Od tega trenutka dalje morate v brskalniku imeti omogočene piškotke, drugače skrbniška dejanja ne bodo veljavna.

Piškotki za seje se v skrbniškem vmesniku Mailmana uporabljajo zato, da ni potrebna ponovna avtentikacija za vsako skrbniško dejanje. Ta piškotek poteče samodejno, ko zaprete brskalnik ali ko se odjavite z gumbom Odjava pod Druge skrbniške dejavnosti (kar boste videli, ko se prijavite).


Ubuntu-si seznam upravlja bigwhale at lubica.net
Skrbniški vmesnik za Ubuntu-si (zahteva avtorizacijo)
Pregled vseh poštnih seznamov na lists.ubuntu.com

Delivered by Mailman
version 2.1.20
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered