Ubuntu-l10n-slv Skrbnik avtentikacija
Geslo za Skrbnik:

Pomembno: Od tega trenutka dalje morate v brskalniku imeti omogočene piškotke, drugače skrbniška dejanja ne bodo veljavna.

Piškotki za seje se v skrbniškem vmesniku Mailmana uporabljajo zato, da ni potrebna ponovna avtentikacija za vsako skrbniško dejanje. Ta piškotek poteče samodejno, ko zaprete brskalnik ali ko se odjavite z gumbom Odjava pod Druge skrbniške dejavnosti (kar boste videli, ko se prijavite).


Ubuntu-l10n-slv seznam upravlja sasa.batistic at gmail.com, drazen at ubuntu.si
Skrbniški vmesnik za Ubuntu-l10n-slv (zahteva avtorizacijo)
Pregled vseh poštnih seznamov na lists.ubuntu.com

Delivered by Mailman
version 2.1.20
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered