[xubuntu-users] Chrome Why?

ABIX Adam Jurkiewicz a.jurkiewicz at abix.info.pl
Mon Aug 26 21:50:31 UTC 2013


Dnia 2013-08-25, nie o godzinie 15:37 -0700, John Sowden pisze:
> I do not understand why people are using Chrome, a browser created by a 

The answer for Linux user is simple. Flash 11.8 is in Chrome, and Flash
11.2 is in Firefox. That is why. 
And because Adobe will not do any new version of flash for linux. But
Google do.

Example: http://vatican.com/tour/sistine_chapel_3D/web
Does not work under Firefox, works under Chrome.

-- 
Bo życie jest weselsze, milej płynie czas, gdy świeży podmuch wiatru w
żaglach masz....
....
ABIX - Linuksowe Systemy Wspomagania Biznesu www.abix.info.pl
ABIX - FanPage    http://www.facebook.com/Abix.Linux.Warszawa
ABIX - Edukacja             http://linux.cyfrowaszkola.waw.pl
Prywatnie    http://friendica.info.pl/profile/adam-jurkiewicz

More information about the xubuntu-users mailing list