Ubuntu-VN Command-lines for SFD

Phan Trọng Khanh khanhpt at ubuntu-vn.org
Thu Sep 16 08:25:50 BST 2010


  Ngày 16/09/2010 01:00, Yang Ha Nguyen viết:
> Chào các anh,
>
> Gửi các anh bản draft command-line cho SFD 2010 thứ Bảy tới.  Chừng này
> hy vọng có thể đủ nghịch trong gần 1 tiếng đồng hồ seminar.  Các anh sửa
> thêm giùm em nhé.
>
> Best regards,
Vừa nói chuyện với nobawk, bạn ý sẽ lo vụ này :D

-- 
Phan Trọng Khanh
https://launchpad.net/~khanhpt
More information about the Ubuntu-VN mailing list