Ubuntu-VN [Nhóm Tài Liệu] - Tiến độ và việc hoàn thành Beginner Guide

MrTux mrtux at ubuntu-vn.org
Sat Aug 21 21:36:55 BST 2010


Tổng kết buổi làm việc ngày hôm nay.
Beginner Guide cơ bản đã được hoàn thành khoảng 90%.
Hiện nay còn Desktop Ubuntu hoàn hảo là chưa viết, tuy nhiên nội dung bài
này có vẻ khá dài trong khi Beginner Guide hiện nay cũng đã tương đối rồi.
Có thể chúng ta sẽ viết một trang khác rồi link vào Beginner Guide.
Mục Tip&Tricks vẫn trống : cần có người cập nhật (link từ những chỗ khác
vào) những thủ thuật thuộc mục này.
Trong thời gian tới sẽ bắt đầu công việc tiếp theo của nhóm Tài Liệu là sắp
xếp và *deface* wiki :)


-- 
|   MrTux - Dương Tiến Thuận
|   K50TH2 Water Resources University
|   E-mail : mrtux.hdb at gmail.com
|   -------------------------------------------------------
|   Sống cho ĐAM MÊ !!!
|   -------------------------------------------------------
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-vn/attachments/20100822/442f111b/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-VN mailing list