Multiverse Repository

Phillip Sc. Boegh psb at ipl.dtu.dk
Wed Oct 26 14:11:12 UTC 2005


> Phillip Sc. Boegh wrote:
>
>>deb http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy-updates main restricted
>>universe multivers
>>
> i Phillip, does that url mean you in denmark? Know of any danish ubuntu
> resources? (Jeg bor i Århus og ivl gerne være med til at hjælpe andre
> med Ubuntu/linux)

Det er rigtigt - jeg kommer faktisk fra Århus oprindelig - var der i forgårs.
Der er jo en LUG i Århus:
http://www.oejlug.dk/

og Unix user group:
http://www.aauug.dk/

Er selv meget aktiv i:
http://sslug.dk

Jeg har nedenstående danske repositories:

deb http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy-updates main restricted
universe multiverse

## Uncomment the following two lines to add software from the 'universe'
## repository.
## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## universe WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu security
## team.
deb http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy universe main restricted
multiverse
# deb-src http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy universe

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security main restricted

# deb http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security universe
# deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security universe

deb http://ubuntu.tower-net.de/ubuntu/ breezy java

deb cdrom:[Ubuntu 5.10 _Breezy Badger_ - Alpha i386 (20050825)]/ breezy
main restricted

hilsen

Phillip
More information about the ubuntu-users mailing list