[உபுண்டு பயனர்] Linux translation

தங்கமணி அருண் || Thangamani Arun thangam.arunx at gmail.com
Sun Dec 22 06:04:05 UTC 2013


Update Manager என்பதற்கு "*மேம்பாட்டு மேலாளர்*, என்பதை விடவும் *மேம்பாட்டு
> நிர்வகிப்பான் *" என்பது சற்று கூடுதல் பொருத்தமாக இருக்கும் என்று
> நினைக்கிறேன். மேலாளர் என்பது உயர்திணை நிச்சயம் ஒரு நபரை குறிக்கும்
> அதே வேலையில் நிர்வகிப்பான் என்பது பொது.
>

திரு வேலன்

வணக்கம் உங்களின் கருத்து ஏற்புடையதுதான் Update Manager என்பதற்கு *மேம்பாட்டு
நிர்வகிப்பான்* ஐ தாராளமாக பயன்படுத்தலாம்

மற்றவர்கள் கருத்தை இங்கு தெரியத்தபடுத்தவும்


Thanks & Regards
Arun

ஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃ
அன்புடன்
அருண்
நுட்பம் நம்மொழியில் தழைக்கச் செய்வோம்
இணைய பதிவு|Blog : http://thangamaniarun.wordpress.com
ஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃ
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20131222/d2b169b9/attachment.html>


More information about the Ubuntu-tam mailing list