[உபுண்டு பயனர்][உபுண்டு பயனர்]சற்றே பழையதாயினும் பகிர்ந்து கொள்வது கடமையாகிறது..

sjd at bhelpssr.co.in sjd at bhelpssr.co.in
Mon Feb 23 12:43:29 GMT 2009


Dear Mr.Ramadoss.How r u.i think u hv changed ur cell no
may i know ur no pl
(s.j.deen)
neyveli
> வணக்கம்,
>
> டெபியனின் புதிய வெளியீடு
> குறித்த
> à®
றிவிப்பு: http://debian.org/News/2009/20090214
>
> உபுண்டுவின் இன்று பிரபலமாக
> இருப்பதற்கு காரணம்
> டெபியனின் வலுவான
> à®
டித்தளம்.
>
> --
>
> ஆமாச்சு
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>This Mail has been sent from BHEL PSSR Mail Server . This message (including any attachments) is intended only for
the use of the individual or entity to which it is addressed and
may contain information that is non-public, proprietary,
privileged, confidential, and exempt from disclosure under
applicable law or may constitute as attorney work product.
If you are not the intended recipient, you are hereby notified
that any use, dissemination, distribution, or copying of this
communication is strictly prohibited. If you have received this
communication in error, delete this message
immediately .

Thank you.
BHEL PSSRMore information about the Ubuntu-tam mailing list