[உபுண்டு பயனர்][உபுண்டு_தமிழ்] IBUS - Itrans - Phonetic

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Wed Dec 30 15:32:45 GMT 2009


http://fedoraproject.org/wiki/I18N/Indic/TamilKeyboardLayouts#Itrans_Keyboard_Layout

இத பாருங்க.
திவாஜி

2009/12/30 Yogesh <yogeshg1987 at gmail.com>:
>
>
> 30 டிசம்பர், 2009 2:13 pm அன்று, Tirumurti Vasudevan <agnihot3 at gmail.com>
> எழுதியது:
>>
>> புரியலை! ஏன் மாறனும்?. ஏதாவது ஒண்ணை பிடடிச்சுகொண்டு அதிலேயே பழகுங்க!
>> திவாஜி
>
> நான் IBUS க்கு புதிது. தமிழில் தட்டச்சு தெரியாது. ஆங்கிலத்தில் மொழிமருவல்
> (transliteration ) செய்து தான் தமிழில் கோப்புகளை உருவாக்கி இருக்கிறேன்.
> ITRANS இல் சில எழுத்துக்கள் வருவதில்லை . ITRANS க்கு கீபோர்ட்டு மேப் உள்ளதா
> ? எதை தட்டினால் என்ன எழுத்து வரும் என்று தெரிந்தால் போதும். நான்
> சமாளித்துக்கொள்வேன்.
> --
> நன்றி,
> யோகேஷ்.
>
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>-- 
My blogs: [all in Tamil]
http://anmikam4dumbme.blogspot.com/
http://chitirampesuthati.blogspot.com/ photo blog now with english text too!
http://kathaikathaiyaam.blogspot.com/

BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!


More information about the Ubuntu-tam mailing list