[உபுண்டு பயனர்]இணையரங்க கூடல்..

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Sat Apr 25 16:59:34 BST 2009


வணக்கம்,

நாளை மாலை 4.00 மணிக்கு நடைபெற உள்ள இணையரங்க கூடலுக்கான நினைவு மடல் இது.

ஜான்டி ஜாகலோப் வெளிவந்துள்ள சூழலில் - பணி தொடங்க உகந்த நேரமாய்
கருதுகிறோம். தன்மயமாக்கப்பட்ட வட்டு வடிவமைப்பு நாளைய உரையாடலின் கருப்
பொருளாக அமையும்.

வழங்கி: irc.freenode.net
அரங்கம்: #ubuntu-tam

அனைவரும் தவறாது கலந்து கொள்ளவும்.

-- 

ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-tam mailing list