[உபுண்டு தமிழகம்]How to give tamil input in english keyboard?

kishore sheik ahamed kishoreinme at gmail.com
Wed Oct 8 10:43:17 BST 2008


thnks ...i wl mail u in thamizh soon
REGARDS
Kishore


2008/10/8 ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M <amachu at ubuntu.com>

> On Mon, Oct 6, 2008 at 6:43 PM, kishore sheik ahamed
> <kishoreinme at gmail.com> wrote:
> > what keyboard layout shud i follow?
>
> தமிழ் தட்டச்சு (அ) தமிழ்99 பழகலாம்.
>
> > does ubuntu haveit default or i should dowload? where?
>
> இயல்பாக தமிழ் தட்டச்சு முறையொத்த வசதி கிடைக்கப்பெறுகிறது. அமைத்துக்
> கொள்ள
> http://www.ubuntu-tam.org/avanam/nigazhchi/2008/feb/gnu-linux-arimugam.pdf
> ஆவணத்தில் பக்கம் 13 தொடங்கி வாசிக்கவும்.
>
> > should i learn tamil typing?
>
> தட்டெழுத எழுத பழகிக் கொள்ளலாம்.
>
> > is dere anyhting like anjal in which we type tamil in english words?
>
> https://wiki.ubuntu.com/TamilTeam/Ubuntu_Tamil_Howto பக்கம் வாசிக்கவும்.
>
> --
> ஆமாச்சு
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20081008/73492ce5/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list