[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டு திருப்பூரிலிருந்து...

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Mon Nov 24 02:33:12 GMT 2008


2008/11/23 ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M <amachu at ubuntu.com>:
> நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்து நடத்தித் தந்த ஈரோடு ஐடி அசோசியேஷனுக்கு
> மனமார்ந்த நன்றிகள். அசோசியேஷனின் தலைவர் திரு. இரவிச்சந்திரன், திரு.
> பாபு, திரு. செந்தில், திரு. தியாகு உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள்.
>

திருப்பூர் ஐடி அசோசியேஷன் என்றிருத்தல் வேண்டும். http://tita.in/
தவறுக்கு மன்னிக்கவும்.

-- 
ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-tam mailing list