[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டு 8.10 இன்டிரிபிட் ஐபக்ஸ் - வட்டுகள்

தங்கமணி அருண் thangam.arunx at gmail.com
Thu Nov 13 17:03:29 GMT 2008


வணக்கம்,

உபுண்டு 8.10 இன்டிரிபிட் ஐபக்ஸ் - வட்டுகள் உபுண்டு தமிழ் குழுமத்திடம் வந்து
சேர்ந்துள்ளது,

வட்டுகள் கைப்படித் தோழர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும்,

மேலும் கைப்படித் தோழர்கள் திட்டத்தில் சேர விருப்பம் உள்ளவர்கள் எனக்கு
தனிப்பட்டு மடல் அனுப்பவும்.


-- 
அன்புடன்
அருண்
------------------------------
http://ubuntu-tam.org
http://lists.ubuntu.com/ubuntu-l10n-tam
http://lists.ubuntu.com/ubuntu-tam
------------------------------
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20081113/24d9326a/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list