[உபுண்டு தமிழகம்]ஐஆர்சி இணையரங்க கூட்ட அழைப்பு ** நாள் 03-05-2008 **

தங்கமணி அருண் thangam.arunx at gmail.com
Thu May 1 07:58:58 BST 2008


அன்புடையர் வணக்கம்,

நாளை சனிகிழமை 03-05-2008  மாலை 3.00 மணிக்கு ஐஆர்சி பயனர் கூட்டம்
நடைப்பெறயிருக்கிறது. அனைவரும் கலந்துக்கொண்டு தங்களது கருத்துக்களை
பகிர்ந்துக் கொள்ளவும்.

*கலந்துக்கொள்ள:*
ஐஆர்சி வாயில்: irc.freenode.net ல் #ubuntu-tam
நாள் : 03-05-2008
நேரம் : மாலை 3.00 மணிக்கு


இங்கனம்,
அன்புடன்,
அருண்

"*நுட்பம் நம்மொழியில்* *தழைக்கச் செய்வோம்*"
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20080501/a7e0cf10/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list