[உபுண்டு தமிழகம்]சிந்தனைக்கு..

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Tue Jun 3 14:15:24 BST 2008


வணக்கம்,

ஓஓஎக்ஸ.எம் விவகாரத்தில் ஐஐடி மும்பயின் பேராசிரியர் தீபக் பதக்கின் இடுகை.

http://deepakphatak.blogspot.com/2008/05/this-is.html

-- 
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20080603/b9d1e16f/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list