[உபுண்டு தமிழகம்]ஒரு நாள் குனு/ லினக்ஸ் அறிமுக வகுப்பு - முன்பதிவின் அடிப்படையில்

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Mon Feb 18 03:08:49 GMT 2008


On Monday 11 Feb 2008 12:32:02 pm ஆமாச்சு wrote:
> விவரம்: ஒரு நாள் குனு/ லினக்ஸ் அறிமுக வகுப்பு
> தேதி: பிப்ரவரி 23, பிப்ரவரி 24
> நோக்கம்:
> குனு/ லினக்ஸ் இயங்குதள அறிமுகம் மற்றும் அடிப்படைப் பயன்பாடுகள் குறித்த
> விளக்கம் மற்றும் நேரடிப் பயிற்சி வகுப்பு நிகழ்ச்சி அமைப்பு:
...
...
...
> ***************************************************************************
> தேவைப்படும் விவரங்கள்
> பெயர்:
> மின்னஞ்சல் முகவரி:
> முகவரி:
> தொழில்:
> தொடர்பு எண்:
> கலந்து கொள்ள விரும்பும் தேதி: பிப்ரவரி 23 அல்லது 24
> அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி: shriramadhas at gmail.com
> ***************************************************************************

நினைவுக்கு...

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-tam mailing list