[உபுண்டு பயனர்] Ubuntu-tam Digest, Vol 26, Issue 19

balaji balaji ksbalaji11 at rediffmail.com
Mon Dec 29 20:00:04 GMT 2008


  
phone no of ksbalaji, chennai =
04432926868
balaji

On Mon, 29 Dec 2009 ubuntu-tam-request at lists.ubuntu.com wrote :
>Send Ubuntu-tam mailing list submissions to
> 	ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
>
>To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
> 	https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> 	ubuntu-tam-request at lists.ubuntu.com
>
>You can reach the person managing the list at
> 	ubuntu-tam-owner at lists.ubuntu.com
>
>When replying, please edit your Subject line so it is more specific
>than "Re: Contents of Ubuntu-tam digest..."
>Today's Topics:
>
>    1. Re: [??????? ?????]Need help from Ubuntu users
>       ( ?. ???? ???????|Sri Ramadoss M )
>2008/12/29 Thachinamurthy Krishnan <thachinamurthy at gmail.com>
>
> > Once again I am
> >
> > May I know your phone number.
> >
>
>
>உங்களுடைய மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு à®
னுப்பியிருக்கேன்.
>
>--
>
>ஆமாச்சு
>--
>Ubuntu-tam mailing list
>Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
>Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam


0091 44 32926868  WLL phone
ksbalaji
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20081229/02e2708f/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list