[உபுண்டு தமிழகம்][புறம்] மென்பொருள் படைப்புரிமம் குறித்த பாதிப்படைவோர் சந்திப்பு

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Tue Aug 26 15:56:38 BST 2008


தொடர்புடைய கட்டுரைகள்:

1) http://www.gnu.org/philosophy/stallman-mec-india.html
2) http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.ta.html


-- 
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20080826/d1d91683/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list