[உபுண்டு தமிழகம்][புறம்] மென்பொருள் படைப்புரிமம் குறித்த பாதிப்படைவோர் சந்திப்பு

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Tue Aug 26 15:20:19 BST 2008


வணக்கம்,

மென்பொருள் படைப்புரிமத்தினால் பாதிப்படைவோர் சந்திப்பொன்றிற்கு இந்திய அறிவு
சார் சொத்து நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது.

தேதி : ஆகஸ்டு 28, 2008
நேரம் : காலை 10 முதல் 1 வரை
இடம்: அறிவுசார் சொத்து அலுவலகம், கிண்டி, சென்னை.

இயலுமாயின் கலந்து கொண்டு எதிர்ப்புகளை தெரிவிக்கவும். இது பற்றிய மடலொன்று.

---------- Forwarded message ----------
From: Dr. Sasi Kumar V

The Indian Patent Office has brought out a Manual that tells people
that software in combination with hardware can be patented. This is
patently false (no pun intended). The Indian Parliament had rejected
in 2005 an attempt to introduce software patents and out efforts had
ensured that the clause that permitted software in combination with
hardware was also rejected. As everyone knows, SOFTWARE IS OF USE ONLY
ALONG WITH HARDWARE. We are again facing a similar threat, though this
time from the bureaucracy.

Details can be found at http://ipindia.nic.in/

The draft manual is at
http://ipindia.nic.in/ipr/patent/DraftPatent_Manual_2008.pdf

A stake-holders' meeting is scheduled at Chennai for 28th morning.
Interested organisations should attend and present their points of
view. FSF India had participated in the meeting in Mumbai. A similar
meeting in Bangalore seems to have been cancelled. There will be a
meeting in Kolkata after the Chennai meeting.


-- 
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20080826/4e7ae31f/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list