[உபுண்டு தமிழகம்][செய்தி] உபுண்டுவுடன் டெல்..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Fri May 25 15:28:57 BST 2007


வணக்கம்,

உபுண்டு இயங்குதளத்தோடு கூடிய டெல் கணினி மற்றும் மடிக் கணினிகள் சந்தைக்கு
வந்துள்ளன...

மேலும் விவரங்களுக்கு:
http://www.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/ubuntu?c=us&cs=19&l=en&s=dhs

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070525/ca813226/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list